Frimurerne i Sandefjord

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder


Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©


 

Om Grev Christian Conrad Danneskiold (senere Danneskiold-Laurvig), født 1723 i København, (greve av Laurvig i årene 1762 - 1783), barnebarn av Ulrik Frederik Gyldenløve, introduserte frimureriet i Norge i 1749.

 

Frimureri i Norge før 1905Den Norske Frimurerorden - logo

Egen hjemmeside for frimurerlogene i Sandefjord
Egen hjemmeside for Den norske Frimurerorden

 

Her kan du laste ned Ordenens informasjonsbrosjyre.

Her kan du laste ned Ordenens medlemsblad "Frimurerbladet".

Sandefjord Bibliotek kan du låne vår medlemsmatrikkel, våre lover og vår jubileumsbok.

 

Jeg har selv vært frimurer i 32 år (pr. 2009) siden 9. mai 1977 hvor jeg ble tatt opp i Nr. 07 St. Johs.logen Oscar til den kronede Bøg i Larvik.
Er senere overført til Nr. 32 St. Johs.logen Astra til de syv Hav i Sandefjord etter at den ble stiftet 14. november 1980.
Før dette hadde man  Sandefjord Broderforening som ble stiftet 28. mars 1899 under St. Johs.logen St. Olaus til den hvide Leopard til Broderforeningen ble oppløst 17. april 1907. En ny Sandefjord Broderforening ble stiftet 17. november 1908 under St. Johs.logen Oscar til den kronede Bøg i Larvik.
 

Vis logens forside
Nr. 32: St. Johs.logen Astra til de syv Hav i Sandefjord
Symbolsk: Ledestjerne på livets hav
Valgspråk: Semper Ardens (Alltid brennende)
Stiftet 14. november 1980

 

Vis logens forside
Nr. 4 av Første Orden: Sandefjord Stewardsloge
Valgspråk: In Luce Domini (I Lyset fra Herren)
Stiftet 22. mars 1995