Framnes skole

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

 Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Fra side 241 i boken; Lien, Bjørgulv: "Folkeskolen i Sandar og Sandefjord gjennom tidene". Sandefjord Kommune 1994:
"Tidlig i januar 1944 brøt det ut brann i 4. etasje ved Sandefjord folkeskole. Tyskerne ønsket da ikke lenger å bruke skolen til kaserne og kastet sine øyne på Sande skole. Denne ble beslaglagt den 11. januar. Skolen måtte gjøres klar i løpet av dagen. Inventar m.m. måtte ut, og lærerne som bodde i skolebygget måtte flytte straks. Bare vaktmesteren skulle få bo på skolen. Sande skoles innbo ble plassert på Badet. Det aller viktigste arbeid med rengjøring og reparasjoner på Sandefjord folkeskole ble uført. Så kunne elever og lærere etter vel 3 1/2 år igjen flytte inn i egen skole. Men Sande skole var blitt "husløs". Det ble da forhandlet frem en avtale mellom skoleinspektør Lars Hørven i Sandar og skoleinspektør Arthur Pedersen i Sandefjord som gikk ut på at Sande skole skulle få de nødvendige undervisningsrom i Sandefjord folkeskole. Skolene kom etter hvert i gang fra månedsskiftet januar/februar. Skoletannklinikken ble installert i Rettsalen på Sandar Herredshus. Ettersom skolekjøkkenet var blitt ødelagt ved brannen, ble undervisningen i husstell for både Folkeskolen og Sande lagt til andre skoler i Sandar.
Det er tydelig at tyskerne ikke var fornøyd med Sande skole til innkvartering. I oktober 1944 ble Den Høyere skole i Jernbanealleen beslaglagt og Sandes kole frigitt. Det førte til at Realskolen og Gymnaset flyttet opp til Sande der undervisningen fortsatte under kummerlige forhold. Disse ordningene fortsatte til sommerferien 1945.
I mars 1945 beslagla tyskerne også første etasje ved Framnes skole. Det førte til at denne skolen ble gitt fri inntil videre. I slutten av måneden gjorde skolestyret vedtak om at undervisningen bed Framnes skole skulle legges til Breili, og det ble overlatt til førstelærerne ved de to skolene, Nils Rogn og Harry Bergan, å ordne med de praktiske sidene av saken.

 

Framnes skole midt i bildet. Flyfoto fra 1956.