Ekeberg Gravlund i Sandefjord

Må ikke forveksles med Ekeberg krigskirkegård i Oslo https://no.wikipedia.org/wiki/Ekeberg_krigskirkeg%C3%A5rd

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 


Postkort
Ekeberg Kapell m/ Krematorium, Sandefjord
Fot. S. E.
Handelstrykkeriet AS, Sandefjord

 Engelske krigsgraver
Russiske krigsgraver

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekeberg_kapell_og_gravlund
http://www.sandefjord.kirken.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/8810/Ekeberg-kapell
http://www.norske-kirkebygg.origo.no/-/bulletin/show/791915_ekeberg-kapell-krematorium-og-gravlund?ref=checkpoint

 

Bilde fra boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, side 115:
Bildetekst: I løpet av krigstiden ble tyskerbrakkene ved Jernbanealleen brukt som interneringsleir for russiske krigsfanger. Noen fikk sitt siste hvilested på Ekeberg gravlund, og fotografiet viser en begravelse 16. mai 1945 med sogneprest Falkenberg som forrettende prest. En tropp av Hjemmestyrkene står æresvakt.

Bilde fra Finn Angell Thorsen

 

Bilde fra Finn Angell Thorsen

Bilde fra Finn Angell Thorsen

 

Skann_20160901

Bilde fra Finn Angell Thorsen

 

 

Foto: BMO 07.08.16

Her hviler to russiske krigsfanger. Teksten på gravstenen kan være Baida og Perepllow. Navnene står i parentes hvilket kan tyde på navneusikkerhet. Dødsår er 1942. De ble begravet på dette stedet i 1945. Hvor lå de begravet i årene 1942-1945?
Noen som kjenner historien?
Foto: BMO 07.08.16

 

Foto: BMO 07.08.16

Foto: BMO 07.08.16

 

Foto: BMO 07.08.16

Foto: BMO 07.08.16

Foto: BMO 07.08.16

Alle syv omkom ved flystyrten på Jahres Fabrikker 28.12.1944. Se denne linken.

Minnesten på Jahres Fabrikker. Bildet står på side 113 i boken Thorson, Odd; "Kosmos gjennom 25 år", Dreyers Forlag 1953.

 

Odd Gjestrum Jonassen. Død 11.06.1944, begravet på Ekeberg 1948. Rad 3, Grav 010.
Flyløytnant. Omkom under flytokt utenfor Shetland 10. juni 1944 (på støtten står det 11.06.)
333 Skvadrons falne Scotland - Norge 1942 – 1945.
http://www.crashsiteorkney.com/orkney-underwater-sites
Se også minnesmerket på Akershus festning.
Foto: BMO 23.08.16

 

Gunnar Onshuus, minnesmerke på Strømsgodset kirkegård, Drammen

Gunnar Onshuus, henrettet og begravet på Trandum 31.10.1944. Begravet på Ekeberg når?
Foto: BMO 23.08.16

Gunnar Onshuus m.fl. Minnesmerke Strømsgodset kirkegård.

 

Karl Ludvig Sørensen, henrettet og begravet på Trandum 30.10.1944 i Grav 3, 30. oktober 1944 på Trandum.
Begravet på Ekeberg 03.07.1945,  Felt A04, Rad 04, Grav 003.
Foto: BMO 23.08.16

 

På Ekeberg ligger gravstøttene til Sørensen, Onshuus og Jonassen tett sammen.
Foto: BMO 23.08.16

 

Ekeberg

Foto fra 1956.

 

 

Ekeberg sett fra nord 12.05.1948. Bilde: Politiets arkiv

 

Bilde fra boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, side 240
I bildets overkant kan man se en del av Ekeberg gravlund, ukjent år (sammenlign med bildet ovenfor).
Ekeberg krematorium ble innviet 2. juli 1960. Ekeberg gravlund ble tatt i bruk omkring 1930.

 

Bilde på side 63 i boken; Olstad, Finn: "Sandefjords historie". Bind 2 - En vanlig småby". Sandefjord 1997.
Bildetekst: Gjennom 30-årene fram til krigsutbruddet ble det bygget flere "funkishus" bl.a. og ikke minst i området rundt Chr. Christensens plass. En rekke av disse bygningene fikk s.k. "skjørt-bluse" utforming. I vestre bildekant viser flyfotografiet den svært spesielle bygningen "Hauanslottet" som ble revet i 1975. I venstre bakgrunn skimtes Bugårdsdammen og til høyre for denne Kapteinløkka med tyskerbrakkene.

 

Utsnitt av bilde i avisvedlegget "Helg" til Sandefjords Blad 19.12.08 side 24-25 om gården "Bugården": Ekeberg midt på bildet. Bildet er tatt 1959-60.

 

Flyfoto av Ekeberg Gravlund etter at krematoriet ble bygget 1960. Ukjent år. Sandefjord Sykehus nederst i venstre hjørne.

 

Avisartikkel i Sandefjords Blad 1960 på side 61 i spesialnummer "Daglig nytt fra 100 årganger". En kavalkade utarbeidet til Sandefjords Blads 100-års jubileum 24. april 1961.

 

Avisartikkel i Sandefjords Blad tirsdag 09. mai 1995 side 7.

 


Kilde: http://www.sb.no/article/20040518/NYHETER/105180011
http://www.sb.no/nyheter/gratulerer-med-dagen-1.838522
Gratulerer med dagen!
Tale ved Ekeberg

Av: Kathe Nielsen 11.01.2010

Som lotte, og på vegne av Sandefjord Lotteforening, er jeg stolt av å ha fått den ære å skulle stå her i dag og hedre minnet til de falne i Sandefjord under den annen verdenskrig.
Vi minner i dag 12 menn som under krigen mistet livet her i Sandefjord.
Den 28. desember 1944 kom et skadeskutt alliert fly inn over Sandefjord og styrtet på Jahres Fabrikker. Klokka kvart på åtte om kvelden gikk flyalarmen over Sandefjord. Folk på Framnes kunne se et stort bombefly komme inn i lav høyde fra nordøst. Røde og grønne lys fra vingespissene farget nattehimmelen. Da flyet passerte Framnes mekaniske verksted, hørtes skudd fra tysk antiluftskyts og noe senere en eksplosjon. Jeg vet det er mange som husker denne dagen. Besetningen besto av syv tapre unge menn, seks kanadiere og en engelskmann, den eldste 28 år, og den yngste kun 20 år.
Den første leiren for russiske krigsfanger i Vestfold ble anlagt i Jernbanealleen i november 1941. Da kom det 200 fanger. Disse drev med lossearbeid på bryggene og en del jordbruksarbeid. Leiren ble avviklet omkring årsskiftet 1942-43. Vi legger ned krans på minnestøtten til to krigsfanger som ble skutt av sine voktere da de forsøkte å ta imot matpakker som ble kastet over piggtrådgjerde av folket her i byen.
Vi mistet også to milorg-menn fra Sandefjord. Det var Gunnar Onshus, som var leder for mil.org i Sandefjord og Karl Ludvig Sørensen. De ble henrettet på Trandum i oktober 1944.
Vi minnes også flyløytnant Odd Gjestrum Jonassen som omkom under flytokt utenfor Shetland 10. juni 1944. Jonassen hadde flysertifikat allerede før krigen, var navigatør og telegrafist i 333 skvadronen med løytnants grad og flere utmerkelser.
På denne dagen vår nasjonaldag bør vi tenke på hva fred og frihet betyr for oss, og hva hver enkelt av oss kan bidra med for å bevare denne friheten, både ved handlinger og ikke minst holdninger.
Vi ønsker aldri mer krig i Norge.
Det er med ærbødighet og takknemlighet jeg legger ned disse to kranser.

Sjømenns minne
Vi minnes her alle de sjømenn som har fått sin grav på havet, minnes dem med respekt for den innsats de gjorde for land og folk. Krigsdødsfallene vitner sterkt om hva sjøfolkene ofret under de to verdenskrigene. Tapene var store, både av mennesker og materiell.
De fleste sjøfolk mistet livet som følge av torpederinger, først og fremst fra tyske ubåter, men også japanske.
De var 30.000 sjøfolk som deltok i å holde forsyningslinjene åpne, og det største norske bidraget til den allierte krigsinnsatsen.
Sist, men ikke minst, minnes vi også de ektefellene, forlovede, kjærester eller barn som ventet her hjemme. Mange ventet dessverre forgjeves, og sorgen var stor da vissheten om at deres kjære aldri ville komme hjem igjen.
Vestfold var det fylket i landet som hadde de fleste krigsdødsfall i forhold til folketallet. Dette sier noe om sjøfolkets deltagelse.
Det er med ærbødighet og takknemlighet jeg legger ned denne krans for å minnes disse sjømenn.
Arkivartikkel fra 18.05.2004

 

Foto: BMO 07.08.16

 

Foto: BMO 07.08.16

 

http://www.sb.no/nyheter/nyheter/arverdig-kransing-til-ettertanke/s/2-2.428-1.5261709

http://www.sb.no/article/20050517/NYHETER/105170002
Minnet dem som ga oss frihet
– 60 år er gått siden kvinner og menn lovet hverandre: Aldri mer krig!

Nyheter, Publisert: 17.05.05, Bjørn Hoelseth bjorn.hoelseth@sb.no
 

http://www.slektsdata.no/46528494.jpg
Major Bjørn Hansen legger ned krans ved de alliertes graver på Ekeberg. Deretter fulgte en seremoni ved Sjømænds minnesmerke.
FOTO: BJØRN HOELSETH

Slik innledet major Bjørn Hansen da han på vegne av Forsvarsforeningen minnet de falne i annen verdenskrig på Ekeberg gravlund. Han mente det var blitt en verdifull og nødvendig tradisjon, denne minnestunden hver 17. mai.
Som vanlig var et stort antall krigsveteraner, pårørende og andre interesserte møtt fram ved de alliertes graver. Etter markeringen ved de britiske og kanadiske flyvernes og de russiske krigsfangenes siste hvilested, beveget alle seg til de tilsvarende gravplassene for hjemmefrontens og utefrontens enkeltskjebner: Karl Ludvig Sørensen, Gunnar Onsruud og Odd Gjestrum Jonassen.
Ofret seg for oss
– Vi minnes de kvinner og menn som ga sitt liv for at du og jeg og kommende generasjoner skulle få leve lykkelig og i fred med hverandre, sa Hansen.
– I dag kan vi la våre tanker vandre rundt i en urolig verden for å se om vår jord virkelig er blitt slik som så mange var villig til å ofre alt for. Vi trenger ikke vandre langt før vi møter en verden full av krig, terror og vold. Aldri har menneskeheten vist større oppfinnsomhet når det gjelder å produsere våpensystemer som kan drepe flest mulig mennesker på kortest mulig tid, sa taleren.
Motarbeide det onde

– Det er ikke nok at vi minnes våre kamerater ved høytidelige anledninger. Hver eneste dag må vi kjempe for de idealer de kjempet for. Hver dag må vi motarbeide de onde krefter som får større og større innflytelse i en urolig verden, oppfordret major Hansen.
– Det er på den måten vi kan hedre de falne og gi dem den hyllest de fortjener. Vi må ikke tillate at deres liv ble ofret forgjeves. Det er i dyp ærbødighet jeg legger ned disse kransene som minne, sa Bjørn Hansen.