Ebbesens gate 1; IOGT

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Bind nr 4 "Hele Rukla og litt til" i serien "Mitt kjære Sandefjord", Norgesforlaget AS, Porsgrunn, 2005, ISBN 82-91986-76-2.
Sidene 149-155 "Ebbesens gate 1 - byens tidligere storstue", Willy Henriksen f. 1936 forteller:

1940 ble et skjebnesvangert år for Ebbesens gate 1. Tyske makthavere rekvirerte lokalene, og det siste losjemøtet ble holdt i september 1940, og det var helt uvisst hvordan de uønskede okkupantene ville stille seg til fortsatt losjevirksomhet.
Tyskerne frigav lokalet allerede i april 1941, men må var lokalet i en slik forfatning at det ikke var mulig å holde møter der. 9. juni 1944 var lokalet frigitt i sin helhet, og som erstatning for ødeleggelsene fikk losjen et skur som var satt opp i bakgården.
Skuret ble senere solgt for kr 500. Tyskerne rekvirerte Ebbesens gate for annen gang sommeren 1944, og så måtte losjen finne nye møtesteder.

BMO anmerkning: Huset ble revet i 1961. Ebbesens gate gikk mellom Hjertnespromenaden og Torggaten hvor Ditmar Enge og Globusgården ligger i dag.Sandefjords Blad 31.10.1961

 

 

 

IOGT Ebbesens gate

Ebbesens gate 1 ligger midt på bildet. Foto fra 1956.

 

Hjertnespromenaden (3)

 Ebbesens gate 1.
Side 150 i boken: Bind nr 4 "Hele Rukla og litt til" i serien "Mitt kjære Sandefjord", Norgesforlaget AS, Porsgrunn, 2005, ISBN 82-91986-76-2.

 

Bilde på side 181 i boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 1, Sandefjord Kommune 1997, ISBN 82-993797-2-5;
Det første godtemplarmøtet i Sandefjord 15. mars 1880 ble holdt i enkefru Andersens gård i Nordre Gade (Sverresgate 6) og møtene fortsatte der en tid etter stiftelse av en lokal forening.
Det ble trangt etter hvert, og det ble kjøpt tomt av dr. Thaulow på Hjertnes. Søndag 11. februar 1883 toget en glad flokk fra lokalet i Nordre Gade til det nye losjebygget.
Fotografiet viser Barnelosjen Ansgar ved 30-årsjubileet i 1922. Foran venstre midtsøyle står barnelosjens leder Windingstad, foran den andre midtsøylen står And. B Hasle.