Det lokale NS - Nasjonal Samling

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Beskrevet fra side 455 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.

NS hadde kontor på flere steder i byen, bl.a. i Jernbanealleen 12 (nå 32).
De tilegnet seg Speidernes Hus til hirdhus.
De hadde også noen små rom i bakbygningene til Sandar Herredshus.

*************

Den første fylkesføreren Iver Leuch Elieson var selv fra Sandefjord, og hadde sine fylkeskontorer i Jernbanealleen.

 

 

Sandefjords Blad 25.06.1949

 

 

SB 12.06.1945 Nazister for retten

Sandefjords Blad 12.06.1945