CMV

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Om CMV og reparasjon av flymotorer som ble kjørt i testanlegget på Ranvikskogen:
https://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/host199354.PDF
https://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1993a.html
Under 2. verdenskrig ble store deler av CMV beslaglagt av tyskerne som brukte det største verkstedbygget til reparasjon av flymotorer bl.a. Stedet var strengt bevoktet hele døgnet av tyske vaktstyrker, men likevel fikk CMV lov til å fortsette med noe eget arbeid i en av de andre bygningene på området. Det er egentlig merkelig at ikke allierte/hjemmefronten forsøkte å ødelegge tyskernes virksomhet, men alt var forholdsvis intakt ved frigjøringen.

 

CMV

Flyfoto fra 1956.

 


Corneliussen Mekaniske Verksted
Startet av brødrene Carl og Erling Corneliussen som kom fra Larvik. De kjøpte lokalene etter National Industri i 1929.

Tilbake til meny for krigsminner

I løpet av krigen ble også et par industribedrifter tatt. Det gjaldt Corneliussens mek. verksted, og det gjaldt Thor Dahl på Ranvik der tyskerne hadde verksted for sine Daimler Benz flymotorer.

Kulturminner 5.4 høsten 1993 CMV.PDF
Eva Marum: CMV - Corneliussen mekaniske verksted http://sfjbib.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1993a.html
"Under 2. verdenskrig ble store deler av CMV beslaglagt av tyskerne som brukte det største verkstedbygget til reparasjon av flymotorer bl.a. Stedet var strengt bevoktet hele døgnet av tyske vaktstyrker, men likevel fikk CMV lov til å fortsette med noe eget arbeid i en av de andre bygningene på området. Det er egentlig merkelig at ikke allierte/hjemmefronten forsøkte å ødelegge tyskernes virksomhet, men alt var forholdsvis intakt ved frigjøringen".
 

Bilde i boken: Bilag til Hans Bogens jubileumsbok "Femhundre år - og femti". Sandefjord Handelstands Forening 1901-1951. Sandefjord 1951.
Bildet er fra en annonse, og er trolig tatt i 1950-51.

 

Bilde i boken: Bilag til Hans Bogens jubileumsbok "Femhundre år - og femti". Sandefjord Handelstands Forening 1901-1951. Sandefjord 1951.
Bildet er trolig tatt i 1950-51. Sett fra syd.

 

 

 

Bildetekst: CMV ble vakkert pyntet på frigjøringsdagen

Bildet står på side 57 i boken:
Rismyhr, Øystein; Bygd og by i gamle dager. Bind 3. Dagliglivet i storkommunen Sandefjord. Etterkrigstid og rettsoppgjør.
Oppdragsforlaget.no 2017. ISBN 978-82-690176-2-5

 

Bildetekst: Lykkerus ved Corneliussen Mekaniske Verksted (CMV) 8. mai 1945.
Første rekke fra venstre: To arbeidere fra CMV, Erling Coreliussen, ukjent, Olaf Prydz, ukjent
Annen rekke fra venstre: To ukjente, Kari Fagerli, Arnhold Hansen, Per Olaf, Anne Lise og Åse Prydz, tre ukjente, fru Coreliussen
Foto: Utlånt av Per Olaf Prydz

Bildet står på side 48 i boken:
Rismyhr, Øystein; Bygd og by i gamle dager. Bind 3. Dagliglivet i storkommunen Sandefjord. Etterkrigstid og rettsoppgjør.
Oppdragsforlaget.no 2017. ISBN 978-82-690176-2-5

 

 

 

CMV ca. 1955. Maskinverkstedet til venstre ble oppført under krigen av tyskerne. Bassenget til venstre ble fylt igjen i 1950-årene.
Bilde på side 13 i boken:
Bind nr 5 "Gnistregn og pengelukt" i serien "Mitt kjære Sandefjord", Norgesforlaget AS, Porsgrunn, 2006, ISBN 82-92765-00-X (Sandefjord Bibliotek 948.2712 G).


Bilder og beskrivelse av CMV i boken:
Bind nr 5 "Gnistregn og pengelukt" i serien "Mitt kjære Sandefjord", Norgesforlaget AS, Porsgrunn, 2006, ISBN 82-92765-00-X (Sandefjord Bibliotek 948.2712 G).
Sidene 11-24 "Interessante år ved CMV". Nils Oddvar Liverød, f. 1934 forteller.
Sidene 25-32 "Mine år ved CMV". Leif Sten Bjerkseth, f. 1919 forteller.
Sidene 33-44 "Erindringer fra Corneliussen mekaniske Verksted". Arne Simonsen, f. 1940 forteller.

Side 13:
Under krigen laget CMV gassgeneratorer til lastebiler.
Side 25:
Under okkupasjonsårene ble CMV kastet ut av den store hallen av tyskerne. Krigen var selvfølgelig en spesiell tid med store omveltninger, og okkupasjonsmakten ville bruke hallen til reparasjon av tyske flymotorer.
 

Bilde på side 104 i boken:
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8


 

http://hvalfangstmuseet.no/galleri/Bildene/Flyfoto%20fra%20Sandefjord/fs11989.jpg

Fra linken: http://hvalfangstmuseet.no/galleri/thumb.aspx?page=2&subpage=Flyfoto fra Sandefjord

 

1979

Fra linken http://www.sb.no/bildegalleri/husker-du/bilder-1979-1.6012855?=&bilde=8
Brødretrio med 110 år på CMV
FOTO: Olaf Akselsen
16. mars 1979. Er virkelig familiens 110 år i CMV’s tjeneste endt, spør brødretrioen Trygve, Erling og Rolf Halvorsen og kan liksom ikke fatte at det nå er stopp. Riktignok mangler det to år på at bedriften er 110 år. Erling begynte i 1935 og brødrene de neste årene. Det er alltid trist å være fotograf og møte mennesker som har mistet sin jobb og spesielt de som har lang fartstid på arbeidsplassen. CMV var en av hjørnesteinsbedriftene i mange år og hadde harpuner som sitt spesialområde. Da hvalfangsten opphørte på 1960 tallet, måtte de finne nye produkter å produsere. Brødretrioen Halvorsen med 110 år på CMV som fordeler seg slik. Erling 44 år, Trygve 43 år og Rolf 23 år. Fra venstre: Erling , Rolf og Trygve .

 

1979

Fra linken http://www.sb.no/bildegalleri/husker-du/bilder-1979-1.6012855?=&bilde=9

FOTO: Olaf Akselsen
16. mars 1979. Det var en dyster samling med arbeidere SB møtte denne ettermiddagen ved Corneliussen Mek. Verksted, da SB fikk nyheten at 64 ansatte var sagt opp. Årsaken var at verkstedets styre fant at det ikke var forsvarlig å forsette driften. CMV ble etablert i Larvik i 1881, men flyttet til Sandefjord i 1929. Verkstedet var kjent for sine harpuner til hvalfangsten, men hadde de siste årene satset på andre produkter. Bildet er tatt fra åpningen av allmannamøtet, og viser til venstre klubbformann Asbjørn Nilsen ( nærmest) og nestformann og tidligere klubbformann Ernst Henriksen.

 

 

1979

Fra linken http://www.sb.no/bildegalleri/husker-du/bilder-1979-1.6012855?=&bilde=23
FOTO: Olaf Akselsen
16. mars 1979. Det var en dyster samling med arbeidere SB møtte denne ettermiddagen ved Corneliussen Mek. Verksted, da SB fikk nyheten at 64 ansatte var sagt opp. Årsaken var at verkstedets styre fant at det ikke var forsvarlig å forsette driften. CMV ble etablert i Larvik i 1881, men flyttet til Sandefjord i 1929. Verkstedet var kjent for sine harpuner til hvalfangsten, men hadde de siste årene satset på andre produkter