Bybranner

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Spesialsider om bybranner i Sandefjord i Sandefjords Blad 12.11.1983.

 

Bybrann juli 1874

20.07.1874 større brann i Storgaten i området ved Hvidts plass. Brannen la 5 våningshus i aske.

 

Bybrann november 1874

Natten mellom 02. og 03.11.1874 brant det ned 8 våningshus i Bugårdsgaten mellom Pukkestadbrua og Kongensgate.

 

Bybrann april 1882

10.04.1882 kl 0230 brant det hos kjøpmann Hauge ved Hvidts plass. 8 bygninger brant ned.

Brannen i 1882. Sandefjord kirke uskadet til høyre. Bilde fra Tore Sandberg.

 

Bybrann mars 1900

01.12.1898 var det brann i fabrikken "Normanden". Den ble slukket, men 3 av mannskapene ble skadet.

Natten mellom 15. og 16.03.1900 brøt det igjen ut brann i "Normanden". Dette førte til en katastrofal bybrann.


Sandefjords Blads spesialutgave i år 2000 om bybrannen natt til fredag 16.03.1900. Egen samling.

 

 

Bildet står på side 1 i Sandefjords Blads spesialutgave i år 2000 om bybrannen natt til fredag 16.03.1900. Egen samling.
Bildetekst: Maskinfabrikken Nordmanden hvor brannen startet ble helt utbrent. Som vi ser var det et skremmende syn som møtte folk dagen etter. Fabrikken lå omtrent der hvor byens tidligere brannstasjon lå. Bildet er utlånt fra Sandefjord-museene.

 

Bildet står på side 3 i Sandefjords Blads spesialutgave i år 2000 om bybrannen natt til fredag 16.03.1900. Egen samling.
Bildetekst: Det ryker fremdeles fra branntomten som var fryktelig syn for byens innbyggere. Bildet er utlånt fra Sandefjord-museene.

 

Bildet står på side 8 i Sandefjords Blads spesialutgave i år 2000 om bybrannen natt til fredag 16.03.1900. Egen samling.
Bildetekst: Bildet er tatt om morgenen 16. mars på branntomten. Omtrent midt på bildet står redaktør Gustav Sørensen med flosshatt og intervjuer metodistprest Madsen. Mannen bak helt til venstre er C. Oscar Schelbred. De to guttene til høyre heter Birger Testman og Paul Brun. Bildet er utlånt fra Sandefjord-museene.

Bildet står også på side 9 i spesialnummer "Daglig nytt fra 100 årganger". En kavalkade utarbeidet til Sandefjords Blads 100-års jubileum 24. april 1961. Bildet sto i Sandefjords Blad i 1900.
Bildetekst: Slik så det ut i Sandefjord etter katastrofebrannen. Pressemenn fra fylkets øvrige byer er her på befaring.

 

Sandefjords Blad 15.03.1950

 

 


Sandefjords Blad 06.12.1969


http://bybrann.no/?page_id=198
http://www.artemisia.no/arc/arkitekter/norge/gulbrandsen.gustav.html
http://www.sb.no/nyheter/meninger/det-forteller-oss-noe-om-hvem-vi-er-1.6281958
http://www.misk.no/index.jsp?ref=UtabData&include=utab&type=6&getTab=12235&getuTab=545
http://www.fmfvestfold.net/andres%20uttalelser-4/nbregister%20sandefjord.pdf
http://www.hvalfangstmuseet.no/default.aspx?Cat=138&Id=166
http://nb.ra.no/nb/by.jsf?id=142

 

Bybrann mars 1915

Natten mellom 28. og 29.03.1915 brøt det igjen ut storbrann i byen. Brannen startet i trappeoppgangen til Storgaten 17 hvor to unge piker brant inne i 3.etg. Brannen bredte seg videre til sidebygningen som inneholdt Sandefjord Skofabrik, Storgaten 13, 15og 19 og alle sidebygninger til disse mellom Storgaten og Museumsgaten. På andre siden av Museumsgaten brant nr 12, 14 og 16 ned.

 

Bilde fra 1915. Sett vestover fra Preståsen. Bilde fra Tore Sandberg.

 

Sandefjords Blad 19.11.1973

 

Avisartikkel i Sandefjords Blad 1915 på side 16 i spesialnummer "Daglig nytt fra 100 årganger". En kavalkade utarbeidet til Sandefjords Blads 100-års jubileum 24. april 1961.

 

Bybrann Storgt. 1915

Sandefjord Farvehandel i Storgata, fra syd mot nord.
Kilde: Hvalfangstmuseets Fotosamling
Foto: Fred Hansen

Bilde og tekst fra Svein Ingebretsen:
6. mai kl. 00:15  ·
Finn Bøe skrev ganske riktig om bybrannen i Storgaten i 1915. Dette bildet er det mange som kjenner. Det viser tydelig hvordan 7 hus på begge sider av Storgaten - fra dagens Norli og oppover - gikk med i brannen. Dermed er det bare "Norligården" og "Sperregården" igjen av de opprinnelige trebygningene i øvre del av Storgata. Viktige å beholde!
Fire hus på østsiden av Storgaten og tre på vestsiden gikk med i denne brannen. De tre på vestsiden var oppført etter den store bybrannen i 1900 og fikk altså kort levetid. Kilde: Roar L. Tollnes "Byvandring i Sandefjord" s. 24-25. (Forøvrig mener jeg dette er verdens beste guidebok. Utgitt første gang 2001 i regi av Fortidsminneforeningen Vestfold avdeling. Utsolgt fra forlaget, men vi - dvs. Fortidsminneforeningen Sandefjord lokallag - har et lite restopplag. Interesserte kan henvende seg til meg).

 

Bybrann mai 1922

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Sandefjord
Den 27. mai 1922 ble Sandefjord rammet av en bybrann for fjerde gang. Det var Sandefjord Trevarefabrikk som brant ned til grunnen, og som samtidig spredte seg til Heimdals kullager. I Sandefjord Blad kunne man lese på side 23: "Hele bebyggelsen mellom Trævaren og Laur. Larsens hus ble likeledes flammenes bytte. – Kjøpmann Martin Iversens våningshus og uthus, Hilda Slenes' spiseforretning og konditor Stenholdts uthus strøk med, og videre ble en lang rekke bygninger til dels meget sterkt brannskadet". Gnistregnet antente også skogbunnen i Preståsen, og truet lenge Hvalfangstmuseet, men disse flammene fikk man kontroll over. Brannskadene ble anslått til 300 000 kroner.

 

Avisartikkel i Sandefjords Blad 1922 på side 23 i spesialnummer "Daglig nytt fra 100 årganger". En kavalkade utarbeidet til Sandefjords Blads 100-års jubileum 24. april 1961.

 https://www.lardex.net/artikkel/1175-sandefjord-brannvesen-arkiv

Stor brann ved Torget 1922

Sandefjord Trævarefabrikk og en del nærliggende hus strøk med i en større brann 27. mai 1922.

I bakgrunnen skimtes konditor Stensholdts murbygning ved Torget.

Kilde: Bilde via Bjørn Marum Olsen

År: 1922