Botn fangeleir ved Rognan i Saltdal

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©Artikkel i "Vi Menn" uke 24 10.06.14
 

Bilde på side 37 i boken "Saltdalsboka 1984". Botnleiren nær Rognan i Saltdal. I drift juli 1942 - juni 1944.
Foto: Ingart Markussen
Her har undertegnede vært flere ganger. Jeg anbefaler alle et besøk på dette stedet. Det finnes fremdeles mange spor i området etter leiren i tillegg til krigskirkegårdene på stedet.

 

Bilde på side 38 i boken "Saltdalsboka 1984".
Inngangen til fangeleiren i Botn.
Foto: Ragnhild Pettersen, mai 1945.

 

Flyfoto over leirområdet slik det ser ut i dag. Den tyske krigskirkegården i venstre del av bildet.

 

Bilde fra brosjyren "Blodveimuseet

 - et kapitel i norsk veghistorie". Egen samling.

 

Bilde fra brosjyren "Blodveimuseet - et kapitel i norsk veghistorie". Egen samling.