Banghytta

"Sigrid"

 Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Banghytta lå ca 200 meter vest for gården Åsen i Vestre Skjee. Hytta er borte for mange år siden, men murene er helt tydelige (ifølge Tor Bjørvik 26.11.12).

Se hytta omtalt i denne rapporten på siden Sabotasjeaksjon "Betongblanding" 14.03.45
Rapport skrevet 09.09.1964 av Oddvar Midttun (sønn av Johan Midttun) om sabotasjeaksjonen 14.03.1945.