Asnes


Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=5496
Oversiktsbilder av anleggene. Man må være medlem for å kunne se bildene.

Ute på Asnespynten ved fyrlykten rett øst for Tranga kan man fremdeles se rester av en stor bunker med skytestillinger som dekket innløpet til Sandefjord.

Utsnitt av postkort merket "7685 "Southern Empress" i Sandefjorden". Utgitt av Mittet, ukjent år. Asnes fyrlykt ligger midt på bildet.Flyfoto fra 1956.

 

Utdrag fra boken: Møller, Vilhelm; "Sandar", bind III, Sandefjord Kommune 1977, side 142:
Fra okkupasjonsårene i Sandefjord v/ redaktør Øivind Vindal Christensen
De to siste krigsårene gjennomførte den lokale Milorg en rekke sabotasjehandlinger. Jeg kan nevne sprengningen av Danmarks-kabelen.
Tyskerne hadde lagt en telefonkabel over Vindaljordene til Asnes der den gikk i sjøen til Danmark.
Tidlig en sommermorgen 1944 sprengte hjemmefronten denne kabelen. Jeg ble vekket av flere eksplosjoner, og min familie hjemme på Vindalgården fikk en støkk og ventet at tyskerne på Asnes ville komme på besøk.
Tyskerne hadde et fort på Asnesodden med antiluftskyts, og de sparte ikke på ammunisjonen under de alliertes flyangrep i 1944/45.
Merkelig nok fikk vi ingen ubehageligheter etter kabelsprengningen. Men fortet på Asnes var ingen hyggelig nabo under flyangrepene. Vindalgården hadde romslig kjeller av stein, og her samlet det seg mange vesterøyinger når fly gikk til angrep. gråsteinen ga god beskyttelse, og småbarn fikk godt vern i en "hule" i steinveggen. Vi hørte granatsplintene tromme på hustaket.

 

http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=1131&start=105
v/ vindal 15.10.2010

Har markert på bilde slik jeg husker det, mesteparten er vel borte i dag.
1) Bunker
2) Kanon-/luftskytsstilling
3) Nærforsvar utført kun med stein og gras, ikke betong?
4), 5) og 6) Nærforsvarsstillinger av samme type som på Vindal under nr 6 der
7) Sammenraste rester etter steinmurer?
Mellom 2 og 7 mener jeg å huske at det var MG stillinger lik nr 2 og 3 på Vindal
 

Bunkeren på Asnes ligger i en have litt lenger inn. Nr. 1 som er merket av var en stilling lik nr. 2, men er fjernet.
Det jeg har markert som 1 og 2 var slettes ikke identiske stillinger, nr 1 var en stedstøpt bunker med 3-4 rom,
mens 2 var en åpen stilling.