Andreas Olai Bertnes

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 


Se Ask-gruppen


Andreas Olai Bertnes, født ?, arrestert 15.03.1941, dømt til døden 22.11.1941, henrettet 04.12.1941.

http://tidsskriftet.no/article/1312411/
Stemningen var opphetet og polarisert på Universitetet i Oslo høsten 1943. Mange universitetslærere og studenter deltok i illegalt arbeid, spesielt avisvirksomhet. Dette visste Josef Terboven, Reichskomissar for Norge, men han visste ikke hvem som gjorde hva. Det gjorde et sterkt inntrykk på studentene da stud.med. Andreas Bertnes ble arrestert og skutt. Høsten 1943 ble ti universitetslærere og 64 studenter arrestert. 30. november fikk Terboven så det påskuddet han trengte: En illegal gruppe hadde satt fyr på Aulaen. Studentene fikk skylden. Over 1 200 mannlige studenter ble arrestert og sendt til en militærleir i Stavern.

http://onetuberadio.com/2017/05/26/andreas-bertnes-la6r-c-1916-1941/

Andreas Bertnes ble skutt på Akershus 04.12.1941 sammen med Johan Midttun og Øyvind Ask, alle fra Sandefjord.

https://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/host2014101.pdf
En vond episode fortjener å bli omtalt her. I mars 1941 ble en lokal motstandsgruppe, den såkalte Ask-gruppen, rullet opp og medlemmene arrestert Tre av dem, Øyvind Ask, Johan Midttun og Andreas Bertnes, fikk dødsdom den 22. november. Da dommen ble kjent, ble det straks satt i gang en stor lokal aksjon for å få de tre benådet.
I Arne Hoffstads krigsdagbok er benådningssøknaden gjengitt. Ved siden av Hoffstad selv undertegnet 23 kjente mennesker i Sandefjord og Sandar den sterke oppfordringen om å benåde de tre unge mennene.
Det var prest og sorenskriver, lensmann og ordfører, banksjefer og skipsredere, konsuler, leger og advokater. Til og med fylkesfører for Nasjonal Samling (NS), sandefjordingen Iver Leuch Elieson, sluttet seg til benådningssøknaden. Han skrev et eget brev (på tysk) som fulgte søknaden.
Det hjalp imidlertid ikke. De tre ble skutt på Trandum 4. desember.
Den dagen har Hoffstad i sin krigsdagbok limt inn et håndskrevet manus til dødsannonsen i Sandefjords Blad:
"Vår inderlig kjære sønn og gode bror Andreas Bertnes døde i dag 22 år gl."
Undertegnet Dorothea og Olaf Bertnes, Eskilda og Knut Løken. Kari. Sandefjord 4/12-1941.
Annonsen skulle trykkes i Sandefjords Blad, Vestfold, Aftenposten og Morgenbladet.

http://www.fredsfond.info/Sivil-motstand-1940---1945.html
Allerede høsten 1940 begynte den første motstandsgruppen i Sandefjord sin virksomhet. Det var den såkalte Ask- gruppen med politikonstabel Øyvind Ask, medisinstudent Andreas Bertnes og ingeniør Johan Midttun i spissen. Gruppens tyngdepunkt var på Framnæs mek. Værksted.34 Hovedoppgaven til Ask- gruppen var å drive etterretningsarbeid, for å levere opplysninger om tyskernes militære virksomhet til de allierte. Tyskerne kom etter hvert på sporet av Ask- gruppen, og i mars 1941 fulgte arrestasjoner av de ulike medlemmer. Dette endte med dødsdom for de nevnte tre.
Etter som tiden gikk, vokste det fram flere ulike illegale grupper i Sandefjord. Nasjonalgarden hadde også sitt utspring på Framnæs mek. Værksted. Med forbindelse til Nasjonalgarden i Larvik begynte lederen Harald Moe å rekruttere nye personer og å bygge ut motstandsgruppen. Offisersgruppen i Sandefjord var under ledelse av vernepliktig offiser Ole C. Pindsle.36 I begynnelsen av 1943 ble de to motstandsgruppene med i Milorg. Da hadde allerede Nasjonalgarden og Offisersgruppen opprettet kontakt. Sandefjord tilhørte Distrikt 15 (Vestfold) og fikk betegnelsen avsnitt 154. Til sammen besto avsnitt 154 av 450 mann.37 Organiseringen og sentraliseringen av den militære motstanden gjorde at det ble mer driv og effektivitet i motstandsbevegelsen.
Hva skjedde så med den sivile delen av motstandsarbeidet? På samme måte som for den militære motstanden dannet det seg tidlig lokale grupper på det sivile plan som ytte ulike former for motstand mot nyordningen. Det oppsto et behov for også å samordne det sivile motstandsarbeidet. Sivorg ble betegnelsen for den sivile motstandsorganisasjonen. Den ble etablert i Vestfold vinteren 1942.

img005-1

img005-2

Fra boken "Våre falne 1939-1945", første bok, side 274. Utgitt av Den Norske Stat, Oslo 1950.
BMO egen boksamling

 

 

 

Andreas Bertnes
Bilde på side 233 i boken; Christophersen, Egil; "Vestfold i krig", utgitt av Bokkomitéen Vestfold i krig, Tønsberg 1989, ISBN 82-991995-0-6


Radioamatør LA6Rhttp://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_S._Andersen
Søk på siden etter Andreas Bertnes.
 

Norske medisinstudenter i tysk fangenskap av Elling Kvamme
Se side 3503, Tidsskr Nor Lægeforen nr. 24, 2005; 125.
Se også http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=1312411Fra linken
http://www.hdarc.co.uk/journals/journal_0907.pdf
It was used by MI6, SIS, SOS and the Resistance forces in Belgium, France, Nederlands, Norway, and no doubt in many other theatres of war. Should you ever visit Oslo a visit to the Norwegian Resistance Museum is essential to anyone interested in the clandestine communications that took place in Norway, where this set was widely used. One group consisting mainly of scouts had an amateur, Andreas Bertnes, LA6R a medical student, he instructed them in how to construct the equipment and was also the radio operator. Unfortunately he, as well as others of the group, were infiltrated by the Abwehr (German Intelligence) and shot. Some 60 radio amateurs in Norway were actively engaged in the fight against the Germans.
Four were killed.

Fra Richard Clem clem.law@usa.net 22. april 2017:

My blog is about Radio History, and also about World War 2.  Mr. Bertnes was an amateur radio operator who died during the war, and I would like to write about him.  My blog is at the following link:

http://onetuberadio.com/

I already published the post at this link:

http://onetuberadio.com/2017/05/26/andreas-bertnes-la6r-c-1916-1941/

Thanks for allowing me to use the photo, and I will add it in the next few days, with credit to you.

Thanks again,

Richard Clem