Vesterøy kirke

 

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Vester%C3%B8y_kirke

 

Vesterøy kirke er en arbeidskirke fra 1967. Bare ett byggetrinn er gjennomført av to tiltenkte.
Vedlikeholdsbehovet er forhindre vannintrenging med nytt taktekke, kle fasade mot syd bl.annet. Stipulert til ca. kr. 400.000,-
Tiltakene er utenfor budsjettrammen og planer for 2018.