Vardås på Langeby

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Les på side 62 i boken; Davidsen, Roger og Sandar Historielag; "Et sted i Sandefjord", 2008, ISBN: 978-82-994567-5-3
Navn på fjelltopp øst (står feilaktig vest i boken) for Langeby Badestrand og nord for Auve.
I 1905 etablerte Forsvaret igjen en utkikkspost her. Under siste krig bygde tyskerne et ca. 10 meter høyt tårn på toppen. Jernbolter etter tårnet står fortsatt synlige. Tyskerne bygde også sammenhengende trapper opp til toppen fra sørøst. Jernbolter etter trappene står igjen. Høyden på Vardås er 77,5 m.o.h.

Vardås på Langeby sett fra nord. Badestranden ligger øverst til høyre.

Tor Bjørvik 11.05.10:
Flyfotoet av Vardås på Langeby er ikke av Vardås, men av Fløyåsen. Vardås ligger lenger sør, rett nord for Auve. På toppen av Vardås er det jernbolter etter et utkikkstårn bygd av tyskerne. LANG trapp opp i sørøst. Dette er kartfestet om beskrevet i mitt historiske kart over Vesterøya.
 

Vardås

Vardås midt på bildet rett nord for Auve. Foto fra 1956.