Våpentyper

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff fra disse sider til annet bruk uten tillatelse. Dette vil være i strid med Åndsverkloven og/eller Fotografiloven. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Koder for våpen og ammunisjon

Minekort. Sovjet-Russiske miner. 1962.

Minekort. Norske, amerikanske og tyske miner. 1962.

Landmine – Wikipedia

 

Tyske miner

Noen tyske miner, fra et norsk informasjonsskriv.

https://www.facebook.com/groups/bilderfranorge/permalink/769090520385117