Tyske militære grader

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Grader_i_Schutzstaffel

https://sv.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4ra_grader_i_Waffen-SS

https://no.wikipedia.org/wiki/Grader_i_Sturmabteilung

https://sv.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4ra_grader_i_Wehrmacht_(Heer)

https://no.wikipedia.org/wiki/Feldwebel


Offiserer

Oberst-gruppenführer

General

Obergruppenführer

Generalløytnant

Gruppenführer

Generalmajor

Brigadeführer

Brigadesjef

Oberfüher

(mangler i Hæren)

Standartenführer

Oberst

Obersturmbannführer

Oberstløytnant

Sturmbannführer

Major

Hauptsturmführer

Kaptein

Obersturmbannführer

Løytnant

Untersturmführer

Fenrik

 

Underoffiserer

Oberscharführer

Stabssersjant

Unterscharführer

Sersjant

Rottenführer
Hpt. Gefreiter/Hauptgefreiter
Obergefreiter
Stabsgefreiter

Korporal

Hauptfeldwebel
Unterfeldwebel
Feldwebel
Oberfeldwebel
Stabsfeldwebel

Ikke en grad, men en stilling, tilsvarende både admoff og kompaniassistent. Vanligvis besatt av en Oberfeldwebel (men kunne være både Stabsfeldwebel og Feldwebel av grad).

Feldwebel er en tysk militær grad som har eksistert minst siden det 18. århundre. Den er også brukt som tittel helt siden middelalderen. Graden tilsvarer sersjant i andre lands system.

 

SS-grader

SS Obergruppenführer

Generaloberst der Polizei

SS Obergruppenführer

General der Polizei

SS Gruppenführer

Generalleutnant der Polizei

SS Brigadeführer

Generalmajor der Polizei

SS Oberführer

Oberst der Polizei

SS Standartenführer

Depertementsdirektor, eller Oberst der Polizei

SS Obersturmbannführer

Oberdepartementsrat

SS Sturmbannführer

Departementsrat

SS Hauptsturmführer

Departementsassessor

SS Sturmbannführer

Kriminaldirektor

SS Sturmbannführer

Kriminalrat, etter tre års tjenestetid

SS Hauptsturmführer

Kriminalrat

SS Hauptsturmführer

Kriminalkommisar, etter tre års tjenstetid

SS Obersturmführer

Kriminalkommisar

SS Untersturmführer

Hilfskriminalkommisar

SS Obersturmführer

Kriminalinspektor

SS Obersturmführer

Kriminalobersekretär, etter tre års tjenestetid

SS Untersturmführer

Kriminalobersekretær

SS Untersturmführer

Kriminalsekretär, etter tre års tjenestetid

SS Sturmscharführer

Kriminalsekretär

SS Hauptscharführer

Kriminaloberassistent

SS Oberscharführer

Kriminalassistent

SS Scharführer

Kriminalassistent, på prøve

 

Andre gradsbetegnelser på tyske SS-soldater:

SS-Untersturmführer
SS-Ustuf

Fenrik

SS-Standartenjunker

Grad fra krigsskolen lik Kadett i Norge, men var sersjant.

SS-Oberscharführer
SS-Oscha.

Oversersjant

SS-Unterscharführer
SS-Uscha.

Sersjant

SS-Rottenführer
SS-Rttf.

Korporal

SS-Sturmmann
SS-Strm.

Visekorporal

SS-Ober-Schütze
SS-Ob.Sch.

Ledende menig

SS-Jäger

Menig

 

SS-Waffen distinksjoner 2

SS-Waffen distinksjoner