Trandum

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Personer med relasjon til distriktet henrettet og begravet på Trandum:

Gunnar Onshuus, fra Sandefjord, Grav 3, 30. oktober 1944

Reidar Steen Olsen, fra Sandefjord, Grav 3, 30. oktober 1944

Karl Ludvig Sørensen, fra Sandefjord, Grav 3, 30. oktober 1944

Arne Grønn Disch, fra Tønsberg, Grav 4, 30. april 1942

Alf Leonard Lande, fra Nøtterøy, Grav 13, 4. juli 1944

Martin Kleppan, fra Hof, Grav 6, 5. september 1944

Følgende er også nevnt som henrettet 04.12.1941 på Trandum, men er ikke med i gravoversikten. Andre kilder sier de er henrettet på Akershus samme dato. Hvor er de begravet?
Øivind Ask
Andreas Bertnes
Johan Middtun

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Trandumskogen

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Trandumskogen

http://www.nb.no/nbsok/nb/4eb807a3bbd67bc1dce2a075527c06c0.nbdigital?lang=no#0 Boken "Trandumskogen" av Eystein Linnerud 1969.

http://www.elg-johansen.com/Krigsside/FKL%20-%20Trandumskogen.htm Trandumskogen – Historisk særoppgave av Eystein Linnerud, ved Eidsvold Gymnas våren 1969.

http://www.rb.no/lokal-kultur/kalde-gufs-fra-fortiden/s/1-95-1658348

 

Trandum 20.06.45

Oversikt over gravene i Trandumskogen pr 20.06.1945.

 

Dokument om utgravning og identifisering av 183 personer, henrettet av tyskere i Norge,
Av politifullmektig H. Lindboe Nordtømme og tannlege Ferdinand Strøm, Oslo. 1945.
Utfyllende artikkel om Trandumskogen i "Nordisk Kriminalteknisk Tidsskrift" aargang 16 - 1946 side 13-21.

 

MASSEGRAVER: Utgravingene av massegravene på Trandumskogen etter henrettelsene under krigen. Tidligere NS-leder Vidkun Qusling (midt i bildet) ble hentet fra fengslet i Møllergata 19 og tvunget til å se på utgravingene av massegravene.

MASSEGRAVER: Utgravingene av massegravene på Trandumskogen etter henrettelsene under krigen. Tidligere NS-leder Vidkun Qusling (midt i bildet) ble hentet fra fengslet i Møllergata 19 og tvunget til å se på utgravingene av massegravene. (Foto: NTB arkiv/SCANPIX)
Foto fra linken: http://www.sb.no/nyheter/gjemte-sine-siste-ord-til-familien-pa-cella/s/5-73-47761

 

 

Sandefjords Blad 09.07.1949