Tønsberg Tønne

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

 

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Foto fra 1956.

 


 

Les på side 100 i boken; Davidsen, Roger og Sandar Historielag; "Et sted i Sandefjord", 2008, ISBN: 978-82-994567-5;
"Fra siste verdenskrig finnes flere bunkere, skytestillinger og andre spor etter okkupasjonsmakten. I glova like syd for Tønna var det sprengt og støpt for mannskapsrom, og det var satt opp piggtrådsperringer rundt hele odden".


Møller, Vilhelm: Tønsberg Tønne http://sfjbib.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1984.html
 

Sett fra nord. Tønna nederst til venstre i bildet.http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=1131&start=105
Bilde fra Tønsberg Tønne (hvis du er medlem).

Jon-Vegard og jeg var en tur ute på tuppen av Østerøya på det varmeste i sommer. Formålet med turen var å lokalisere stillingene på vestsiden av Ertsvikodden.
Stedet ble forholdsvis godt utbygget. Det besto av fire MG stillinger, løpegraver, broer, trapper, piggtrådsperringer og dekningsrom i ei kløft ned mot sjøen. Disse befinner seg syd for Tønneberget. Fjellet var sprengt ned flere steder for å slette ut landskapet og etablere piggtrådsperringer her. Det kan også se ut som de har påbegynt to MG stillinger like ved selve varden. Uferdige av uviss grunn. Et stykke inn på Ertsvikodden mot Mefjorden finnes det to MG stillinger, løpegraver og et uferdig dekningsrom sprengt inn i fjellet. I tillegg kan det ha vært brakke(r) på nedsiden av Tønneberget.
Even H. 23.08.2009.

 

Sett fra syd.