Thorøya

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/32647/

 

 

BMO_001602

Flyfoto Thorøya fra 07.04.1945. Resultat av bombing 02.04.1945.
Egen fotosamling BMO.

Sunket til venstre i bildet: M.316 William Blumer

 

 

Thorøya

Foto fra 1956.

 

Thorøya 2

 

Thorøya 3

 

 

Fra side 86 i boken: Davidsen Roger; "Fra Flatskjær til Granholmen". En lokalhistorisk samling. Samlet av og fortalt til Roger Davidsen. Eget forlag 2000, 82-994567-1-1 (Sandefjord Bibliotek 333.78 D)

Halvor Høie forteller at han som 14-åring fikk føle krigen på kroppen 2. påskedag 1945 under en kraftig beskytning fra tyskernes luftvernartilleri på Thorøya. Dette anlegget lå på toppen av Thorøya, der det senere ble bygget store tanker for hvalolje. 14-åringen og hans mor kom da inn i skuddlinjen til dette artilleriet. En låve på Marum ble beskutt, og satt i brann. Dette var låven til gårdbruker Gullow Jørgensen, Marum, og den brente ned til grunnen.
Halvor Høie, født 15.12.1930, døde 13.05.2001. Bodde i Hystadveien 114 i Sandefjord.
 

http://www.nb.no/gallerinor/hent_bilde.php?id=149850&size=1

Thorøya sett fra nord.
Bildetekst: 8. mai 1935
Fra linken: http://www.nb.no/cgi-bin/galnor/gn_sok.sh?id=149850&skjema=2&fm=4

 

Thorøya. Utsnitt av postkort 7687 Sandefjord. Innseilingen. Utgitt av Mittet, ukjent år.
Luftvernartilleriet lå på toppen av fjellet til høyre på bildet.

 

Flyfoto av Thorøya, ukjent år, etter at tankene er bygget på toppen av fjellet og kaianlegg er bygget.

 

http://hvalfangstmuseet.no/galleri/Bildene/Flyfoto%20fra%20Sandefjord/fs11021.jpg

Fra linken: http://hvalfangstmuseet.no/galleri/thumb.aspx?page=1&subpage=Flyfoto%20fra%20Sandefjord