Telegrafistskolen

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Tiden på Telegrafistskolen, Sjømannskolen på Haugar, Tønsberg (denne siden)
Tiden som telegrafist i Forsvaret
Tiden som radioamatør LA8GJ
Tiden som telegrafist i Norges Røde Kors Fjellsikringstjeneste på Golsfjellet

 

Litt av hvert fra min tid på telegrafistskolen på Sjømannskolen i Tønsberg på Haugar i Tønsberg skoleåret 1964 - 1965
Uteksaminert som skipsradiotelegrafist av 2. klasse juli 1965.

Rektor: O. Dahl-Hanssen


Klasseliste
Takk til Fred Villmarken Rønning villmarken@sandefjordbredband.net for tilsendt liste.


Noe av stoffet er hentet fra Facebook-siden Telegrafist - Javisst! https://www.facebook.com/groups/117537724979685/
Mye stoff om utdanning av telegrafister og radiostasjoner.

 

Artikkel i bladet "Arkivert" nr. 1-2016, utgitt av Vestfoldarkivet. Om sjømannsutdanningen og maritime skoler i Vestfold.

Eksempel på Tieløfte fra Sjømannskolen i Tønsberg 1971.
Eksempel på Radiotelefoniststertifikat 1971.

 

Giertsen, O S., Radiotelegrafi. Utgitt 1936

Instruks for norske skipsradiostasjoner

Instruks for norske mobile radiotelefonstasjoner. Januar 1970

Giertsen, O S., Radiotelegrafi. Utgitt 1936
Egen boksamling

Instruks for norske skipsradiostasjoner. U. å.
Egen boksamling

Instruks for norske mobile radiotelefonstasjoner. Januar 1970.
Egen boksamling

 

https://skipstelegrafisten.wordpress.com/gnisten-forteller/en-aera-er-over/

Avisartikkel Kalmar, Sverige, om Avenir av Drammen mars 1952. Om telegrafisten Jan Rokseth fra Kristiansund.

 

klassen2

Jentene1

Klassebilde, Grand Hotell 10.09.99
Sittende foran: Gunnar Trædal-Henden
På huk: Ulf Johnson, Fred Rønning, Vidar Steen-Hansen (Åsgårdstrand), Rita Wesenberg, Rolf Marthinsen og Rolf Aslaksen
Stående: Vidar Steen Hansen (Skien), Lars Petter Berg, Inger Slettbakk, Turid Eikeland, Svein Lia, Rannveig Eriksen, Gunn Larsen, Svein Råen, Erik Fiksdal, Leif Larsen, Harald Fevang og Tonny Knutsen.

Epostadresser i 1999:
Bjørn Marum Olsen <bmarum@online.no>; Vidar Steen-Hansen <vidar.steen-hansen@kongsberg.simrad.no>; Ulf Johnson <ujohnson@amp.com>; TJØME RADIO <lgtradio@hotmail.com>; Steinar G. Johansen <steigjoh@online.no>; Rannveig Kapelrud Eriksen <rannveig@tonsberg.folkebibl.no>; Lars Petter Berg <larpeber@online.no>; gunnar.skjervik@no.abb.com; Gunnar Trædal Henden <gth@naviaav.no>

Bilde fra: Fred Rønning villmarken@sfjbb.net
Fred Villmarken Rønning https://www.facebook.com/villmarken

Jentene: Rita, Gunn, Inger, Turid og Rannveig.
Bilde fra: Fred Rønning

 

Vidar Sølling‎: Tønsberg og omegn i gamle dager

02.01.2020
Tbg. Sjömandsskole 1925 - Tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen og oppført 1918-21. I utformingen av fasaden samarbeidet arkitektene med billedhuggeren Wilhelm Rasmussen 1879-1965. Haugar Vestfold Kunstmuseum åpnet i bygget høsten 1995.

 

Nils Petter Borge - Tønsberg og omegn i gamle dager
https://www.facebook.com/groups/394285713953372/
17. juli 2016

Haugar.

 CCI27122019_0005-8

CCI27122019_0005-6

Vidar Steen-Hansen på radiostasjonen på radiolab.
I bakgrunnen: Lærer Bjarne Davidsen

Bjørn Marum Olsen på radiostasjonen på radiolab.
Radiokommunikasjon med Telegrafistklassen, Sjømannskolen på Ekeberg, Oslo.

 

CCI27122019_0005-7

CCI27122019_0005-5

Radiostasjon på radiolab.

Lærer Ottar Bjelland

 

 

TB 30.05.1963 Radiostasjon. del 1

TB 30.05.1963 Radiostasjon. del 2

Tønsbergs Blad 30.05.1963

 

 

TB 17.08.1962 Sjømannskolen Tønsberg

Tønsbergs Blad  17.08.1962

 

TB 04.09.1962 Bjarne Davidsen, del 1

TB 04.09.1962 Bjarne Davidsen, del 2

Tønsbergs Blad 04.09.1962

 

 

TB 30.10.1962 Kvinnelige radioelever, del 1

TB 30.10.1962 Kvinnelige radioelever, del 2

Tønsbergs Blad 30.10.1962

 

TB 24.08.1964 Radioskolen opptak

Tønsbergs Blad 24.08.1964

 

TB 25.08.1964 Radioskolen opptak

Tønsbergs Blad 25.08.1964

 

TB 26.08.1965 Radioskolen opptak

Tønsbergs Blad 26.08.1965

 

 

TB 08.03.1967 Telegrafister ombord i Toulouse

Tønsbergs Blad 08.03.1967 

CCI27122019_0005-2

CCI27122019_0005-1

Lærer Bjarne Davidsen

Lærer Bjarne Davidsen

 

CCI27122019_0005-3

CCI27122019_0005-4

Klassen

Klassen

 

 

TB 20.02.1973 Bjarne Davidsen, dødsannonse

TB 19.02.1973 Bjarne Davidsen, dødsfall

TB 02.08.1969 Bjarne Davidsen, 75 år

Tønsbergs Blad 20.02.1973

Tønsbergs Blad 19.02.1973

Tønsbergs Blad 02.08.1969

 

TB 04.08.2000 Ottar Bjelland, dødsannonse

Tønsbergs Blad 04.08.2000

 

 

http://slektsdata.no/Tjome%20Radio%201.jpg

Tjøme radio, våren 1965. Foto: BMO

http://slektsdata.no/Tjome%20Radio%202.jpg

BMO i aksjon. Tjøme radio, våren 1965. Foto: BMO

http://slektsdata.no/Tjome%20Radio%203.jpg

Tjøme radio, våren 1965. Foto: BMO

Bildene er fra de gamle lokalene, nybygget ble tatt i bruk i desember 1965.

 

http://slektsdata.no/Skipsradio%20ukjent.jpg

Hvilken skipsradiostasjon er dette? Jeg gjenkjenner mine medelever fra telegrafistskolen. Personen i forgrunnen heter Svein Jørgen Råen (født 1944) fra Tønsberg.
Svein Råen jobbet i mange år på Tjøme Radio. Bildet er tatt ombord i Pepita/JWRK til Svend Foyn Bruun, Tønsberg.
Mannen som sitter bak heter Tonny Knutsen fra Skien.

 

Epost 21.11.11 fra jan@jankrogh.com www.jankrogh.com  LY2AAN - LA9QCA (ex LGH, LGP, LGV, LBL1)
Du spør under et annet fotografi fra en skipsradiostasjon hvilket fartøy bilder er tatt ombord. Siden det står et kallesignal - JWRK (?) rett over skrivebordet antar jeg at det kan ha vært stasjonen på MT Pepita av Tønsberg: http://www.lardex.net/TONSBERG/bruun/skipstekst/1957pepita.htm

 

http://slektsdata.no/Svein%20Raaen.jpg

Dette bildet står på side 27 i bladet "Thor-Glimt" (Bedriftsavis for A/S Thor Dahl) nr 17 - Desember 1965.
Bildetekst: Telegrafist Svein J. Raaen, TT Thorshall.

 

Oversikt over lønninger 15.06.1973 til sjømenn i utenriksfart.

 

Bildet står på side 14 i bladet "Thor-Glimt" (Bedriftsavis for A/S Thor Dahl) nr 7 - Juni 1960.
Bildetekst: Radio-konsulent Eilert Johansen, Kamfjordverven.

Han var min sjef i tiden etter telegrafistskolen hvor jeg var ansatt som radioreparatør med oppgave overhaling av skipsradiostasjoner på hvalbåtene. Dette er akkurat slik jeg husker ham; alltid med hatt.
Det siste vi gjorde var å finjustere og korrigere radiopeileutstyret ved en tur med hvalbåten på fjorden. Vi peilet mot flyradiosenderen TP på Langeby badestrand. Med på dette var også Einar Enge.

 

 

Tønsberg Maskinistskole. TbgFilm
https://www.facebook.com/tbgfilm/videos/872734419435121/
Dette var Sjømannskolen, ikke bare maskinist, men styrmann og telegrafist i tillegg til maskinist.

Håve Bj: Det var i utgangspunktet en Navigasjonsskole, men tiden krevde også at man udannet maskinister og det ble gitt rom for dette. Det var også gitt plass for radiotelegrafister og siden kom også skipselektrikere til å studere på Haugar. Dette er å finne i historien om Tønsbergs Sjømannskole: "Den 7. juni 1918 ble byggeplanene for en ny og tidsmessig Sjømannsskole på Haugar vedtatt i sin helhet av Tønsberg bystyre. Skolen skulle også omfatte maskinistskole og radioavdeling. At det i Tønsberg-distriktet lenge hadde vært en maskiniststand, går frem av det faktum at Tønsberg Maskinistforening ble stiftet allerede i 1899. Det var denne forening som i 1917 i brev til Tønsberg formannskap, anmodet om at planene for den nye Sjømannsskolen ble utvidet til også å omfatte en maskinistskole."

Radiorommet.

 

Bedre bilde etterlyses!

Per R. Brun: Et bilde fra skolens ansatte der min far Dr. Per Brun underviste i helselære for kommende sjøoffiserer.
Lisbeth Bjerkebo: Farfaren min Bjarne Davidsen var overlærer på radioskolen. Han sitter til venstre første rekke på bildet. Han underviste der både før og etter krigen og ble sendt til Grini i 1944 pga en elev som anga han. Der var han helt til freden kom.

 

Bedre bilde etterlyses!

 

 

Tønsberg Sjømandsskole 1925

Sigmund Sontum‎ - Tønsberg og omegn i gamle dager 29. september 2018:

Her er dagens byskisse fra Tønsbergs Blad:

 

Tønsberg Maritime Høgskole – nå Haugar Vestfold Kunstmuseum

Byens sjømannskole ble opprettet i 1859. I løpet av ganske kort tid utviklet Tønsberg seg til å bli Norges største sjøfartsby med over 400 seilskip. Med sin gode geografiske posisjon og maritime erfaring var det naturlig at byen vant posisjoner når den skulle konkurrere på markedet for trelastfrakt til Østersjøhavnene.

Sjømannskolen var opprinnelig basert på et styrmannskurs, men som en konsekvens av at det etter hvert ble mer komplekst å føre større skuter, ble det første skipperkurset avholdt i 1863. En viktig grunn til at skolen ble lagt der den nå er, var at beliggenheten var skreddersydd for å kunne foreta peilinger og måle solhøyder den gang skipsfarten mest av alt var avhengig av å navigere etter stjerner og planeter. Vordende kapteiner, maskinister og matroser utførte et viktig håndverk for noen titalls år siden. Kunnskapen om fyrlykter og evnen til å kunne lese havet og været, var en nedarvet vitenskap fra tidligere erfarne sjøfarere.

 

Etter hvert ble skipsfarten ytterligere komplisert ved at navigasjon og kommunikasjon ble basert på radiobølger.

 

I 1924 sto den arkitektprisbelønnede nye skolebygningen på Haugar klar. Behovet var stort, og over 300 maskinister ble uteksaminert de første tre årene etter oppstarten. Interessant og bemerkelsesverdig er det å registrere at da jentene fikk adgang til telegrafistkursene ble de så etterspurte at skolen raskt måtte innføre en opptaks-grense. Kun 10% av telegrafistelevene fikk være jenter. Likestilling var et ukjent begrep den gang!

 

Dette flotte bygget ligger strategisk plassert rett nedenfor byens kanskje mest «hellige grunn» hvor vikinghøvdingene i sin tid hadde sitt Haugating.

 

Etter min mening er dette en av Norges vakreste bygninger som er utført i teglstein. Ser man nærmere på fasaden, vil man legge merke til figurene som beriker fasaden. De er vakkert utformet og formidler mennesker fra alle verdens hjørner. Til overmål går assosiasjonene til Akropolis der hoved tempelet Erekhteion ble båret av kvinnelige statuer.

 

På Haugar bærer figurene mest av alt symbolet på sjøfareren. Umiddelbart ser man skulptørens gode evne til å formidle hvordan hver figur vakkert uttrykker en unik karakter i vår mangfoldige verden.

 

God vandring i Norges en gang maritime hovedstad!

 

Gammelt kort fra 1925.
Fra: Aud Karin Bjelland Løvfall https://www.facebook.com/groups/394285713953372/user/100000448711566/

 

https://vestfoldingen.com/2019/12/19/kapitel-39-aret-ved-radioskolen/

https://web.archive.org/web/20160303170807/http://www-bib.hive.no/tekster/skolehistorie/navskole/index.html

 

SB 16.05.1945 Tønsberg Sjømannskole Radioavd.,  annonse

Sandefjords Blad 16.05.1945