Tankgrav på Haukerød

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Tyskerne regnet med en alliert invasjon. Bunkers og tunnellarbeider foregikk i områdene Ormestad, Asnes, Virik, Mørk, Sunde, Hunstok, Bugården og Bommene. For sikkerhets skyld begynte de også på en tankgrav som skulle gå fra Gogsjø over Raveien (gamle E18) ved Hunstok - Haukerød mot Mokollen.

I avisen "Norsk Tidende" utgitt i London var det en notis om denne kjempetankgraven onsdag 22. mars 1944 på side 1:

Stort tankgravanlegg ved Sandefjord
Ved Sandefjord holder tyskerne for tiden på å grave en kolossal tankgrav på strekningen Fra Gogsjø til Mokollen. Det er en distanse på mellom 3 og 4 kilometer. Store mannskapsstyrker er beskjeftiget der. Ute i Sandefjords-fjorden fortsetter festningsanleggene for full kraft. Også fra andre byer og mindre steder langs Oslofjorden kommer meldinger om at tyskerne fortsetter byggingen av tanksperrer i gater som fører opp fra havnen, og liknende tiltak.


Det ble opplyst at graven ville bli 3,4 km lang, at 18 mål jord ville bli totalskadd, 40 mål ville bli dekket med fyllmasse (25.000 m3). Graven skulle være 17 meter bred og 3 meter dyp, noe mindre ved Raveien.
Av en eller annen grunn ble heldigvis ikke dette prosjektet fullført. Men forberedelsene pågikk, trær og granhekker ble fjernet da de satte hundrevis av mann i sving.

Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8
Side 131:
.............. I Sandar regnet man f.eks. med at 60.000 kvadratmeter innmark var ødelagt som følge av en tankgrav som tyskerne holdt på å bygge fra Goksjø over Haukerød til Mokollen. Da krigen var slutt hadde de fått ferdig mer enn 1200 meter av graven. Store deler av den var 10 meter bred, og langs sidene var det høye jordvoller og piggtrådsperringer. Den gikk hele veien over dyrket mark.
Ref. til kilder:
Sandefjord Blad 29. mai 1945
K. Berg m.fl. "Sandefjords historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter, Sandefjord 1984 s. 510 f.

*******
Fra side 114 i boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, Sandefjord Kommune 1997, ISBN 82-993797-2-5;
En pansersperring skar gjennom landskapet; støpte betongblokker fra Hunstok til Natval, fra Natval til Klavenesbukta en pansergrav som skal ha vært sytten meter bred, tre meter dyp og en meter lang.

*******

Dette bildet viser Raet hvor Raveien og nye E-18 går på midten av bildet. I dette området fra Raveien og nedover til venstre hvor Goksjø ligger ble tankgravene anlagt.

Noen som kjenner til mer nøyaktig hvor tankgravene ble utgravet og anlagt?


"Even H" skriver følgende 06.10.08 på følgende side http://www.kystfort.com/forum/topic1131-30.html
Litt mer kjøtt på beinet ang. tankgraven..
- ca. 60.000 kvm innmark ble ødelagt
- ca. 1.200 m stod ferdig i '45
- stort sett 10 m bred
- høye jordvoller og piggtråd langs graven
- utelukkende anlagt på dyrket mark
Den ble anlagt fra Goksjø, over Haukerød ved Hunstokgården (etter en bondes skildring) og ned til Mokollen. Mener at den krysset eller skulle krysse Mojordet også.

******************

Helene Pedersen, 33455059, 90954507, bor ved Goksjø, kan påvise de få restene som er etter panzergravene ned mot Goksjø.

 

Fra linken http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=6893
Fra Yngvar Halvorsen


http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=6893
Du må være medlem for å kunne se bildene på linken.

Per Erik Olsen og jeg var en tur rundt i Sandefjord på Kodalveien da vi kom innom en gård, der bonden fortalte om Tanksperringen som ble laget over jordene til gården. Det ble gravet en grav som var tretti meter bred og fem meter dyp med voller på begge sider. Faktisk er deler av den synlig ennå. Tyskerne mente at en invasjon kunne komme på vestfoldkyste og innover landet.
Tyskerne kom med en stor tysk gravemaskin i 1943 for å grave en «tankgrav» ved gården. Graven skulle stoppe stridsvogner fra å kunne komme frem ved en invasjon på vestfoldkysten.
Graven begynte ved Goksjø og helt opp til veien (Raveien) mot Sandefjord. Bonden hadde hørt av sin far at de holdt på i lengre tid med dette. Først i en rett linje og når man traff på fjell skiftet grøften retning. Dette tok mye dyrket mark og var meget upopulært blant bøndene som ble involvert.
Graven var 30 meter bred og fem meter dyp med høye voller på hver siden. En kveld da de nærmet seg Raveien var det pause og arbeiderne slappet av på jordet, kom det en bil med to mann og slapp små jernbiter opp i gravemaskinen slik at den ble ødelagt når de startet opp igjen.
Tyskerne skulle grave ferdig tanksperren, så da gravde de videre med skuffer.
I 1963 begynte bonden og fylle igjen grøften med en bulldoser slik at det kunne dyrkes der igjen. Jobben ble gjort ferdig i 1964 men den var ikke fylt igjen overalt før i begynnelsen av 1980.
Den runde sirklene angir bunkere og MG stillinger
v/ Yngvar Halvorsen 16.08.16

Når en ser på disse flyfotoene så ser det ut til at graven fortsatte på den andre siden av veien også.
http://kart.finn.no/?lng=10.19164&lat=5 ... 9-1979%40h

Ja, kanskje de gravd så langt. Målet var å grave over jordene frem til den noe større skogen du ser til høyre på bildet ditt (Mokollen)

 

14.10.14: Lars Freberg, larsfreberg@gmail.com
Leste det du har skrevet om tankgraven fra Goksjø til Mokollen. Leser i artikkelen at det er litt uklart hvor denne grava gikk.
Fant gammelt luftfoto fra 1956 på 1881.no. Kan tankgrava være den rette linjen midt på bildet?