Speiderhytta på Kastet (Hjemmefronten)

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Les på side 90 i boken; Davidsen, Roger og Sandar Historielag; "Et sted i Sandefjord", 2008, ISBN: 978-82-994567-5;
Speiderhytta lå på Kastet. Denne ble benyttet til illegalt arbeid under krigen. Da en av brukerne sprakk under avhør av tyskerne ble hytta brent i 1942/1943 for å slette alle mulige spor.

Beliggenhet: På fjordens østside omtrent rett øst for dagens kommunale miljøstasjon.

 

Utdrag fra boken: Møller, Vilhelm; "Sandar", bind III, Sandefjord Kommune 1977, side 145:
Flyktningetransporten fra Sandefjord til Sverige
Finn Bøhmer forteller: Det var i juli 1944. Vi gikk ut fra Mållagshytta i Mefjorden, inne ved Ormestadvika. På denne hytta holdt vi til i begynnelsen.
Fra Mållagshytta flyttet vi over til Flåteskjær i Vestfjorden, like øst for Natholmen. Vi bodde på en hytte der, og hadde møtested på Natholmen og på Enge. Vi måtte stadig flytte på oss. Det var livsfarlig å være fro lenge på et sted. Vi dro tilbake til Mefjorden, og derfra til en hytte i Tangenbukta. Herfra gikk vi ut med flyktninger i lang tid. Anders Iversen hadde sine egne steder å gå ut fra, og holdt seg mye til Enga.


 

Bilde fra Tore Ringdal: Denne hytta som lå i Kastet, lå rett nedenfor "Speiderhytta" som ble brukt av "gutta på skauen" under krigen.
Bildet er tatt ukjent årstall