Skiringssal Folkehøyskole

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Foto fra 1956.

 Skolen ble oppført i 1903.
 

På Skiringssal Folkehøyskole var det innkvartert tyske soldater.

Ble opprettet som amtskole i 1876 med navnet "Jarlsberg og Laurvigs amtsskole" frem til 1903.
Senere Skiringssal ungdomsskole 1903-1951, og Skiringssal Folkehøyskole fra 1951.
I 1947 hadde den 4 store skolebygninger og var den største ungdomsskolen i landet med ca 140 elever hvert år.

Postkort merket "158 Skiringssal Ungdomsskole" utgitt av Mittet. Ukjent år.