Sandar videregående skole

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

 

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Informasjonsavis "Sandar videregående skole" utgitt i forbindelse med 50-årsjubileet 1941-1991.

 

 

Oversikt over gamle klassebilder fra BMO fotosamling som legges ut digitalt etter scanning:

Sandar og Sandefjord Yrkesskole, snekkeravd. og mekanikeravd., ukjent år

Sommeren 1936 Maskinistskolen

Kveldskurs 1945-46 Sandefjord Maskinistskole

Sommerkurset 1946 Sandefjord Maskinistskole

Sommeren 1946 Autogensveisekurs, Sandar Yrkesskole

Vinterkurset 1946-47 Sandefjord Maskinistskole

1946-47 Sandar Yrkesskole

Sommerkurset 1947 Sandefjord Maskinistskole

1947-48 Sandar Yrkesskole

1947-48 Maskinistaspirantskolen

Vinterkurset 1947-48 Sandefjord Maskinistskole

1948 Sveisekurs, Sandar Yrkesskole

Sommerkurset 1948 Sandefjord Maskinistskole

1948-49 Maskinistaspirantskolen

1948-49 Sandar Yrkesskole

Vinterkurset 1949-50 Sandefjord Maskinistskole

1949-50 Maskinistaspirantskolen

1949-50 Sandar Yrkesskole

1951-52 Maskinistaspirantskolen

1951-52 Sandar Yrkesskole

1952-53 Maskinistaspirantskolen

1952-53 Sandar Yrkesskole

1953-54 Sandar Yrkesskole

1954-55 Sandar Yrkesskole

1955-56 Sandar Yrkesskole

1956-57 Sandar Yrkesskole

1957-58 Sandar Yrkesskole

1958-59 Sandar Yrkesskole

1960 Sandar Yrkesskole

1961 Sandar Yrkesskole

1963-64 Søm I

1963-64 Søm II

1963-64 Maskinistasp. I

1963-64 Snekker I og II, bilde 1

1963-64 Snekker I og II, bilde 2

1963-64 Mek. B, bilde 1

1963-64 Mek. B, bilde 2

1963-64 Mek. B, bilde 3

1963-64 Utvidet førstehjelpskurs v/ Norsk Folkehjelp, bilde 1

1963-64 Utvidet førstehjelpskurs v/ Norsk Folkehjelp, bilde 2

Ukjent år, ukjent klasse, unge kvinner, trolig sømklasse

 

BMO_000138 v2
BMO_000139
Frisørlinje 1953. Bildetekst skrevet av Dagmar Becke bak på bildet: Den første klassen som ble uteksaminert på frisørlinjen Brygga. Lærere: Mathias Askerød, Dagmar Becke
BMO fotosamling.