Sandar kirke og kirkegård

 

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder


Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Den-norske-kirke-i-Sandefjord/om-oss/artikkelliste-kirkebygg/sandar-kirke/

https://no.wikipedia.org/wiki/Sandar_kirke

 

 

Sandar kirke
Peter Castbergs gate 2, 3210 Sandefjord
Antall sitteplasser: 700
Ligger på Sandar kirkegård.

 

Sandar kirke
Den nåværende Sandar Kirke ble bygget på ruinene av en middelalderkirke i stein fra 1200-tallet. Den nye kirken ble satt opp i 1792 i Ludvig XV-stil. Fra begynnelsen hadde kirken en halvkuleformet kuppel i stedet for spir, men dette ble forandret i 1868 til det spiret vi kjenner i dag.
Vedlikeholdsbehovet er stort, men noe tiltak som hev/senk lysekrone, og feil/mangler fra el[1]internkontroll ivaretas i driftsåret 2018. Kommunen har innhentet en tilstandsvurdering av utvendige forhold i 2016 av Multikonsult AS. - Prisstigning må ivaretas.
Tidsperspektiv for gjennomføring medfører økte kostnader, og anbudsrunde vil være avgjørende for budsjett ramme. Det anbefales en rammebevilgning på 15 mill. kroner for å gjennomføre en offentlig anskaffelse. Kirkevergen fremmer sak i Kirkelig fellesråd.
Eiendom har laget utkast til tiltaksplan, se vedlegg 2

 

Oversiktskart gravfelt

Gravstedskart

 

Sandar kirke før 1868

Eldre bilde av Sandar Kirke, før 1868. Ingen jernbane ennå.