Sandar/Sandeherreds Fortsettelsesskole


Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 


Sandefjords Blad 12.09.1930

 Sandefjords Blad 09.10.1972

 

 


Sandefjords Blad 10.10.1972

 


Bilde fra Bjørn Hoelseth

24.12.20:
Bjørn Hoelseth: Framhaldsskolen, eller "fortsettelsesskolen" som den het opprinnelig, dukket opp i Sandar i mellomkrigstiden. Bildet fra 1932-33: Noen som kjenner igjen foreldre eller besteforeldre? Noen som gjenkjenner elever fra 1957-58?

Anne Marie Kittelsen: Min bestefar er på bilde han var lærer på skolen

Else Kaupang: Ser min mor i rekke 4 nr 2.fra venstre. Kirsten Lohne- gift med Knut Hansen.

Elisabeth W. Jørgensen: På det eldste bildet - øverst til høyre - står min svigerfar, renovatør John Kr. Jørgensen, Heimdal.

Hege Forsth Bockmann: Og på bilde nr. 2 ser jeg flere som dukket opp på realskolen i 1958.

Grethe Archer Haakonsen: Tredje rekke fra venstre ,nr. 8 er Liv Bjørvik ,nr. 10 er meg ,jeg ser Harald Bøe og Steinar Sandnes der , ja jeg kan navnet på mange her ,vi hadde Nora Graff som klasseforstander .