Sandar Yrkesskole

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

 

Oversikt over gamle klassebilder som legges ut digitalt etter hvert:

Sandar og Sandefjord Yrkesskole, snekkeravd. og mekanikeravd., ukjent år

Sommeren 1936 Maskinistskolen

Kveldskurs 1945-46 Sandefjord Maskinistskole

Sommerkurset 1946 Sandefjord Maskinistskole

Sommeren 1946 Autogensveisekurs, Sandar Yrkesskole

Vinterkurset 1946-47 Sandefjord Maskinistskole

1946-47 Sandar Yrkesskole

Sommerkurset 1947 Sandefjord Maskinistskole

1947-48 Sandar Yrkesskole

1947-48 Maskinistaspirantskolen

Vinterkurset 1947-48 Sandefjord Maskinistskole

1948 Sveisekurs, Sandar Yrkesskole

Sommerkurset 1948 Sandefjord Maskinistskole

1948-49 Maskinistaspirantskolen

1948-49 Sandar Yrkesskole

Vinterkurset 1949-50 Sandefjord Maskinistskole

1949-50 Maskinistaspirantskolen

1949-50 Sandar Yrkesskole

1951-52 Maskinistaspirantskolen

1951-52 Sandar Yrkesskole

1952-53 Maskinistaspirantskolen

1952-53 Sandar Yrkesskole

1953-54 Sandar Yrkesskole

1954-55 Sandar Yrkesskole

1955-56 Sandar Yrkesskole

1956-57 Sandar Yrkesskole

1957-58 Sandar Yrkesskole

1958-59 Sandar Yrkesskole

1960 Sandar Yrkesskole

1961 Sandar Yrkesskole

1963-64 Søm I

1963-64 Søm II

1963-64 Maskinistasp. I

1963-64 Snekker I og II, bilde 1

1963-64 Snekker I og II, bilde 2

1963-64 Mek. B, bilde 1

1963-64 Mek. B, bilde 2

1963-64 Mek. B, bilde 3

1963-64 Utvidet førstehjelpskurs v/ Norsk Folkehjelp, bilde 1

1963-64 Utvidet førstehjelpskurs v/ Norsk Folkehjelp, bilde 2

Ukjent år, ukjent klasse, unge kvinner, trolig sømklasse