Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Sandefjord Lokalhistoriske senter
Lokaler: Pukkestad gård, vestre sidebygning (vognskjulet).
Møtetid: Hver tirsdag kl 10-14
Kontaktperson: Sven Erik Lund, 928 27 154, sv-er-lu@online.no


Sidene er stengt inntil videre i påvente av opprettelse av egen WEB-side for SLS.