Historien om radioamatørene og NRRL bl.a. i Sandefjord

 

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

BMO_000911

Håndbok for norske radioamatører.
BMO egen samling.

 Strandli, Alf; "En radiofabrikk i Sandefjord", 10.2 Høst 2000; http://sfjbib.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/host2000102.PDF

 

Tiden på Telegrafistskolen, Sjømannskolen på Haugar, Tønsberg
Tiden som telegrafist i Forsvaret
Tiden som radioamatør LA8GJ (denne siden)
Tiden som telegrafist i Norges Røde Kors Fjellsikringstjeneste på Golsfjellet
Aktuelle linker:
Norsk Radio Relæ Liga

Innføring i radioteknikk for radioamatører
Forskrift om tillatelse for radioamatør av 28. juni 2004
Amatørradioens historie i Norge
Norsk Radiohistorisk Forening

Som gammel radioamatør med kallesignalet LA8GJ har jeg lenge ønsket å skrive litt om Sandefjordgruppen av NRRL - Norsk Radio Relæ Liga.
Det vil bli lagt ut bilder av de gamle - og for lengst avdøde - radioamatørveteraner.

Jeg har hatt styreverv i NRRL hovedstyre, Sandefjordgruppen, LA5LG's hjelpefond, ansvarlig arrangør av NRRLs generalforsamling i Sandefjord 1968(?), ansvarlig arrangør av NM i Revejakt (radiopeiling) i 1968(?) i Sandefjord, borger av Morokulien, etc.

Den som vekket min store interesse for amatørradio var min fetter LA5YF Nils Mathisen (født 1929) fra Sandefjord som jeg vil takke for dette. Nils bor nå på Rykkinn i Bærum. Nils utdannet seg til TV (fjernsyn) i USA allerede i 1953. Var med å starte NRK-TV som en av pionérene i 1954. Senere overinspektør og øverste sjef for OB (Outside Broadcast) i NRK, d.v.s. alt som foregikk utenfor studio.
Se flere bilder av Nils lenger ned på siden.

Nils var den første formannen i radioamatørgruppen i NRK
Se denne linken http://home.no.net/lanrkham/

Gruppens historie
Efter initiativ av -5YF, Nils Mathisen, ble det første møtet holdt den 12. januar 1970. Det meldte seg 22 personer som interesserte i en amatør- radiogruppe blant NRK-personalet. Av disse
var 10 lisensierte amatører.

Det første gruppestyret ble dannet og bestod av;

Formann; Nils Mathisen LA5YF
Viseformann; Greggar Asland LA3SB
Sekretær/kasserer; Per Bøler
Styremedlem; Olav Sandeggen

Leder for morsekurs ble valgt Arne Aanonsen LA1ID. Arne Hvidsten LA2TF samt LA3SB, LA5YF og LA5CE med fler holdt interessante foredrag. Det ble utvist stor aktivitet det første året med møter hver 14. dag.

Jeg hadde gleden og æren av å delta som radiooperatør i pionertiden på Norges Røde Kors Hjelpekorps operasjonssentral på Golsfjellet ("Redningssentral") i påsken gjennom flere år under dyktig ledelse av LA2Q Ahlert Johannes Horn (født 1904, død 1983) fra Drammen. Major Ahlert Horn døde i 1983, 79 år gammel.
Under krigen gjorde radioamatørene fra Drammensgruppen stor innsats i "illegal virksomhet" for fedrelandet. LA2Q var blant annet distriktssjef for Hjemmefronten.


Tjenesten på Golsfjellet førte også til at jeg ble aktivt med i Sandefjord Røde Kors Hjelpekorps hvor jeg var formann gjennom flere år samt medlem i Distriktsrådet for Hjelpekorpsene i Vestfold samt med i den regionale kurskomiteen for Norges Røde Kors Hjelpekorps hvor jeg sto som ansvarlig arrangør av en rekke regionale kurs. Jeg var også med på å starte opp ambulansetjenesten i Sandefjord regi av Røde Kors Hjelpekorps, og ble ansatt som leder av ambulansetjenesten i Sandefjord på Sandefjord Sykehus i en rekke år før tjenesten ble overtatt av Vestfold Fylkeskommune hvor jeg fortsatte som stasjonssjef i Sandefjord.
Jeg fikk også prøvet meg en periode som sykepleier med spesielle disp. fra Helsedirektoratet om bord i boreriggen "Ross Rig" ute i Nordsjøen hvor jeg hadde ansvaret for sykestuen alene.

Jeg ble noen år senere ansatt hos radioamatørinspirator LA1TE Odd Krane Thvedt (født 1925) som hadde elektrisk forretning på Notodden; "Elektrisk Kjøling AS". LA1TE ble valgt til president i NRRL i 1966 og leder av LA5LG's Hjelpefond, se denne linken. LA1TE gikk av som Ligaens president på generalforsamlingen i Sandefjord 19??. Samtidig ble han for sin innsats slått til Ridder av «Den Gyldne Nøkkels Orden». Han bor nå i Tvedestrand.

Jeg hadde også en annen radioamatørinspirator; LA??? Reidulf Hals (født 1937, død 2001) bodde på Jessheim, og senere på Dal. Han var spesialist på optiske måleinstrumenter i stridsvogner/tanks på panservognverkstedet på Trandum. Han døde dessverre i januar 2001 på Ullensaker, 63 år gammel.
Han var med i styret i "Forsvarets Pensjonistforening Trandum og Omegn" 1996-97, 97-98,
 

Fra en premieutdeling trolig for "revejakt" i "Morokulien". Fra venstre; ukjent vinner, Odd Krane Thvedt LA1TE, Reidulf Hals LA9JJ.
Han som mottar premie fra Odd LA1TE er meget sannsynlig Nicolai Kiær Holter LA5CH (Nico). Han var en dyktig "revejeger".

Baksiden av bildet er merket 25.06.68 (fremkallingsdatoen).
Foto: BMO


Sandefjordgruppen av Norsk Radio Relæ Liga
Kallesignal LA3S
Postboks 80, 3201 Sandefjord


Er det noen som sitter med gamle kallesignallister fra Televerket så send meg en epost til bmo@sfjbb.net

 

Min fetter Nils Mathisen, radioamatør LA5YF, i kjellerboden hjemme på Bøler i Oslo, ukjent år. Nils er født 1929.
Foto: BMO

 

 BMO egen samling.

 

En av mine gamle radioamatørvenner; LA4R Wilhelm Ingart Carlsen, Tønsberg (født 1909, død 1988, 79 år gammel).
Diverse QSL-kort, BMO egen samling.

 

LA4R; her bodde Wilhelm sammen med sin kone Jenny Elise på sydsiden av Valløveien ved nr. 81 i nærheten av Løveid utenfor Tønsberg. Jeg kan ikke finne disse bygningene i dag så de er trolig revet eller ombygget.
Wilhelm var som pensjonist ansatt på Hotel Klubben som portier og dørvakt.
BMO egen samling.

 

Omtale i boken "Det norske næringsliv", Vestfold Fylkesleksikon, Bergen 1949, side 600
BMO egen samling.

 

19.03.2012 fra Oddvar Foss oddisman@gmail.com: Wilhelmsen Carlsen som var bestefaren til min kone. Ser på et bilde av huset som du har skrevet at du ikke har funnet igjen. Kan fortelle at det er bygd nytt hus og at det på tomten bor pr nå 5 generasjon av familien. Adressen er Valløveien 85 3154 Tolvsrød.

 Den 3 doble garasjen som er der nå er nøyaktig stedet der huset hans lå.


 

LA4R
Foto: BMO

 

LA8GJ med mobilt utstyr. Antenne på min svenskregistrerte Volvo Amason.
Bildet sto i Sandefjords Blad 29.03.1969.

 
Sandefjords Blad 07.10.1965

 

Artikkel "Amatørradio, en hobby uten grenser" i Sandefjords Blad 01.06.1968.


Utdrag fra boken: Møller, Vilhelm; "Sandar", bind III, Sandefjord Kommune 1977, side 162:
Radiosenderen på Kråkås
Sandefjords første betydelige radioamatør, Oliver Bingen, bygde i 1936 et 12 meter høyt betongtårn på Kråkås. Tårnet fikk navnet Stratos, og rommet etter datidens forhold en stor og meget avansert radiosenderstasjon, med laboratorium for eksperimenter, studio og mottakerrom. Bingen var en mann med mange ideer. Han kunne godt tenke seg å benytte plattformen på toppen av tårnet som en utsiktsplass der besøkende kunne beundre utsynet over omegnen og havet, lytte til radiostasjonens egne program, og kanskje hygge seg med en kopp kaffe.
Av forskjellige grunner kom Bingen aldri til å få realisert disse publikumsvennlige planene. Men faglig sett holdt hans radiostasjon mål. Senderen ble i den lokale presse karakterisert som "verdens kraftigste private radiosender" som skulle kunne sende program jorda rundt. Bingen fikk da også det ærefulle oppdrag på besørge kortbølgesendingen til hvalfangerne i Antarktis.
Under krigen tok tyskerne radiotårnet på Kråkås, og etterlot det i en særs dårlig forfatning. Og i årene etter krigen fikk utviklingen innenfor radioteknikk så hurtig at Bingen ikke fant det rasjonelt å satse videre på en videre utbygging av sin radiostasjon.
En del radioamatører i Sandefjordgruppen av NRRL med kjennetegn LA3S fikk i begynnelsen av 1960-årene tillatelse til å benytte tårnet Stratos, og drev en interessant virksomhet noen år. Men med boligutbyggingen i Kråkåsområdet ble tårnet revet.
 

Styret i Sandefjordgruppen av NRRL, styremøte hjemme hos meg i Hystadveien 70, ukjent år (196?).
I forgrunnen; LA8CF Arne Harry Svanberg (født 1932) a-h-svan@online.no
Fra venstre Arne Hauptmann (født 1923 død 2000), Magnar Lea (født 1939), LA2DD Søren Odd Sørensen (født 1930, død 1989), Bernhard Thorvaldsen (født 1899, død 1968), LA7QD Bjarne Kristian Hansen (født 1904, død 1983).
Foto: BMO

 

Bak fra venstre: Jan Diserud (født 1945, bor i Sandefjord), Jan-Erik Nilsson (født 1946, bor i Sandefjord), kurslærer Einar Enge LA1RC (født 1927, død 1977), Magnar Lea (født 1939, bor i Sandefjord), Birger-Jan Nilssen (født 1946, bor i Polen).
Foran fra venstre: Alf Erik Christensen (født 1946, bor i Spania), Bjørn Vidar Nordby (født 1947, bor i Vestby).
Radioamatørkurs i et klasserom på Handelsgymnaset i Jernbanealléen, ukjent år, trolig rundt 1964-65.
Foto: BMO

Samme kurs som bildet til venstre. Kurslærer Einar Enge LA1RC.
Foto: BMO

Einar Enge LA1RC, drev i 1968 eget firma Norsk Terma AS, Hjertnespromenaden 17, Sandefjord, tlf. 66206.
 

Hjemme hos LA2DD Søren Odd Sørensen på Røedvang, Framnes.
Rundt bordet fra venstre: ukjent, Gunnar Enge LA1OA (født 1924, død 1979), Magnar Lea, Rolf Bakken LA4AK (født 1932, bor i Sandefjord), Søren Odd Sørensen LA2DD, Arne Harry Svanberg LA8CF (født 1932, bor i Sandefjord), Håkon Hansen (fra Geilo).
Foto: BMO

Hos LA2DD Søren Odd Sørensen. Fra venstre: Søren Odd Sørensen LA2DD, på huk Knut Gjertsen LA2PH (født 1939, bor i Sandefjord). Stående bak fra venstre: ukjent (Ingar Nilsen?), Alf Erik Christensen, Magnar Lea, Bjarne Hansen LA7QD.
Foto: BMO

 

LA2DD Søren Odd Sørensen
Foto: BMO

 

Bilde av unge radioamatørmedlemmer i Sandefjordgruppen av NRRL.
Fra venstre; ukjent, Magnar Lea, ukjent, ukjent, LA2DD Søren Odd Sørensen (død 1989), bak ukjent, Arne Hauptmann (død 2000), Kristian Bakke (død 1976), ukjent, foran til høyre ukjent. Sittende i midten Odd Svein Bekkelund (død 1972).
Foto: BMO

Bilde av unge radioamatørmedlemmer i Sandefjordgruppen av NRRL.
Fra venstre: ukjent, LA9BM Leif, LA9CM Tom-Eddy, LA4WN Arnt, LA8ZM Bent, ukjent, ukjent, ukjent.
LA9CM Tom-Eddy 09.01.2012: Tror de «ukjente» er gutta fra Larvik LA9DM, LA9JL men er ikke sikker på hvem som er hvem.
Foto: BMO

01.06.15: Jeg dumpet inn på ditt nettsted med mye interessant stoff for en utflytta Sandefjording. Artig!

Tror jeg fant meg selv der også, faktisk, avbildet i historia for radioamatørene i Sandefjord. Det innringede hodet på bildet nedenfor likner i hvert fall unge meg, den gang 20 år. Du kan følgelig skifte ut den siste «ukjent» med LA5FM.

Det er dessverre lenge siden jeg sist var på lufta, men det kan vel gjerne komme til å skje nå som nybakt pensjonist.

Hilsen Nic Furu nfuru@online.no

 

 

Bilde av LA9CM Tom-Eddy i Sandefjordgruppen av NRRL. Ved inngangsdøren til gruppens lokaler på den tiden i Kurbadet i Thor Dahls gate.
Foto: BMO

Kristian Bakke (død 1976) ved tavlen. Morsekurs i klasserommet.
Foto: BMO

 

En gammel munter venn og radioamatør på Dal, Helge Prætorius Helgesen LA5SA (født 1905, død 1982). Bildet tatt ca 1967-68. Han hadde vært ansatt på Forsvarets radioverksted på Dal tvers over veien (daværende E-6) for der han bodde.
Foto: BMO

 

 

Radioamatør LA6X Karl Oskar Clementz, bodde i Ollebakken 23 i Sandefjord, rett under Mokollens vestside (født 1905, død 1998).
Foto: BMO

 

Radioamatør LA5HE Ragnar Otterstad (født 1937) fra Oslo som jeg deltok sammen med på Røde Kors-sentralen på Golsfjellet, og bor Lunde i Nome, tlf 35947860 - 4709534.
Foto: BMO

Ragnar Otterstad har oversatt til norsk versjon heftet "Etikk og operasjonsprosedyrer for radioamatører" januar 2009 utgitt av IARU.
Med i NRRLs LA-DX Group.

 

LA7BJ Rolf i Larvik.
Foto: BMO

LA7BJ Rolf i Larvik.
Foto: BMO


 

Trolig Helge Holst LA4AF.
Foto: BMO

17.12.15 LA6XI:
Jeg bekrefter at dette er LA4AF da han bodde i Oslo (med Eva LA7VS). Helge bor nå i Østfold. 

18.12.15 LA6XI: LA4LN melder at Helge Axel Holst, LA4AF, gikk silent key torsdag 17. desember 2015 sier hans datter Merete. Hans XYL LA7VS, Eva Bodil Holst, ble silent key 9. oktober 2012. Både Helge og Eva var begge medlemmer av Oslogruppen i mange år, og var der bl.a. ansvarlige for de populære Old Timer-meetings i en periode. De siste år bodde de på Hafslundøy ved Sarpsborg.

Helge var en gammel militær sambandsmann, med bl.a. tjeneste i Tysklandsbrigaden etter Den andre verdenskrig. Han var medlem av Hærens Sambands Kameratforening (HSBKF), nå Sambandssoldatenes Forening (SBSF), siden starten for 42 år siden, hvor han i en periode også var medlem av valgkomitéen.

 

LA5RJ Benno Bøhme (født 1926, død 2000 i Flå). Bodde i Larvik. Ukjent år.
Foto: BMO.

 

Riggen til LA8CF Arne H. Svanberg, ukjent år.
Foto: BMO

 

Undertegnede på besøk hos radioamatør; hvem? Bildet er merket 22.08.69 på baksiden (fremkallingsdato).
Foto: BMO

LA6XI Knut Heimdal 17.12.15: Bildet er tatt på LA4O Oslogruppen NRRL i Osterhausgaten 27.

Undertegnede på besøk hos LA3HI Rolf Nilsen (født 1918, død 2002), radioamatør på Elverum, drev Elverum Trykk (Rolfs sønn heter Kjell Nilsen). Rolf var en ekte Collins-bruker.
Foto: BMO

 

Min gamle Volvo Amazon med mobil radiostasjon kallesignal LA8GJ/mobil type Swan 260 "Cygnet" innkjøpt fra firma Permo i Fredrikstad.
Foto: BMO

Samme radiostasjon i bruk på "Morokulien".
Foto: BMO