Egen side om politiet i Oslo (Kristiania)

 

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

 

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Forskrift om politivedtekt, Oslo kommune, Oslo

 

Valen-Sendstad, Fartein; For lov og rett i 200 år. Oslo Politis historie.
Gyldendal , Oslo 1953
Privat eie BMO

 

 

Eldre trykksaker (alle i privat eie BMO)

Kristiania Politivedtægt m.m.
Kristiania by's politivedtægt og sundhedsforskrifter med tilhørende bestemmelser.
Utgit av Kristiania politikammer
Kristiania 1914

 

Ordre
Oslo bystyre vedtak 25.09.1930
Ny lukningsvedtekt for barber- og frisørforretninger i Oslo
Oslo politikammer 21. oktober 1930

 

Regler for omførselshandel med fisk i dragkjerre.
Fastsatt av Oslo Helseråd 9. oktober 1934.
Oslo, mai 1935

 

Ordre
Oslo Formannskap vedtak 19.12.1934
Forbud mot kjøretøier å stanse uten for av- eller påstigning og av- eller pålessing i følgende gater (undtatt de avmerkede parkeringsplasser).
Oslo politikammer 25.juni 1935

 

Ordre
Oslo Formannskap vedtak 22.08.1935
Om parkering i Skippergt., Torvgt. og Dronningens gt.
Oslo politikammer 4. september 1935

 

Oslo bystyre vedtak 24.09.1936
Lukningsvedtekter for barber- og frisørforretninger i Oslo gjeldende fra og med 6. oktober 1936.

 

Ordre
Oslo bystyre vedtak 27.10.1932, 27.06. og 04.07.1935 samt 24.09.1936
Om skilt og reklame i gatene
Oslo politikammer 14. desember 1936

 

Ordre
Oslo bystyre vedtak 27.10.1932, 27.06. og 04.07.1935 og 24.10.1936
Om skilt og reklame i gatene
Oslo politikammer 11. mars 1937

 

Avisannonse
Bevillingstvang for erhversmessig godsbefordring
Oslo politikammer 1. april 1937

 

Avisannonse
Kunngjøring
Grunneiere hvis eiendommer ligger til nedenfor nevnte gater skal holde takene ryddige for sne på en sådan måte at sneras fra takene hindres.
Oslo Formannskap vedtak 12.01.1938
Oslo politikammer 27. januar 1938