Historien om Politiet i Sandefjord

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske stederDet er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Forskrift om politivedtekt, Sandefjord kommune, Vestfold

 

Norsk Politihistorisk Selskap hjemmeside

 

Egen side om politiet i Oslo (Kristiania)


 

http://www.nb.no/gallerinor/hent_bilde.php?id=150757&size=1

Sandar Herredshus hvor Lensmannen i Sandar holdt til.
Bildetekst: 1935. Landstad monument, Landstad, Magnus Brostrup 1802 - 1880, prest
Fra linken: http://www.nb.no/cgi-bin/galnor/gn_sok.sh?id=150757&skjema=2&fm=4


Se sidene 71- i boken; Hougen, Knut: "Sandefjords historie. Del II. Kjøpstaden fra 1840 til 1930", Oslo 1932.
Politiet og drikkfeldigheten. Fengselsbygningen.

Se boken; Allum, Anund Iversen: "Hedrum", Ant. Anderssens Trykkeri, Larvik 1956. Bidrag til bygdens historie og litt av det enhver bør vite om fortida.
Fra side 449; Samfunnsklasser. Litt om forholdene før i tiden.
Fra side 468; Samfunnsklasser. Lensmenn.


Se boken; Nyhus, Per: "Larvik A-Å". Utgitt av Østlands-Posten 1999. ISBN 82-990835-3-2, (Sandefjord Bibliotek q948.273103 N, 07060093903001).
Side 463-464 om Politi


Les på side 116-117 i boken; Davidsen, Roger og Sandar Historielag; "Et sted i Sandefjord", 2008, ISBN: 978-82-994567-5;
Om byfogd Peter Vogt Ottesen, konstituert som "midlertidig byfogd" i Sandefjord fra 5. juni 1858.

Les på side 306 i boken; Davidsen, Roger og Sandar Historielag; "Et sted i Sandefjord", 2008, ISBN: 978-82-994567-5;
Bjerggata
"Etter hvert kom det både privathotell, fattighus, arrestlokale, forretninger, jordmor, gamlehjem og forsamlingslokale".
"Bjerggata hadde et av byens første fengsler. Fyllearresten var i sidebygningen til fengslet som også lå her, riktignok med adresse til Rådhusgata."
 

Bilde på side 356 i boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 1, Sandefjord Kommune 1997, ISBN 82-993797-2-5;
I 1925 fikk byen sin første utrykningsbil, en Dennis med pumpe for 1200 minuttliter og 80 meters trykk. Politikammeret var i bygningen til venstre for brannstasjonen i Rådhusgata.

Bildet står også i Sandefjords Blad 1925 på side 26 i spesialnummer "Daglig nytt fra 100 årganger". En kavalkade utarbeidet til Sandefjords Blads 100-års jubileum 24. april 1961.
Bildetekst: Sandefjord har fått brannbil. Sandefjord Brannvesen har nu fått sin første brannbil. Brannvesenets folk driver stadig øvelser med bilen - det er jo meget nytt å sette seg inn i. Det vil ennå ta noen tid før man er helt sikker i benyttelsen av bilen, men da vil også vårt brannvesen stå godt rustet til å ta kampen mot en ildebrann.
Imidlertid er man ennå avhengig av hestehjelp, idet den nye brannbil ikke kan medføre alle de redskaper og slanger etc. som trenges til en effektiv slukning.


Artikkel "Trekk fra Sandefjord Brannvesens historie" av Ole Jensen, Årbok 1959-1960 utgitt av Sandefjord Bymuseum side 3-15.

 

På side 378 i boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 1, Sandefjord Kommune 1997, ISBN 82-993797-2-5;
"Det går livlig for seg i Sandefjord" omtales politiets arbeid med smuglingen i distriktet.

 

Byens første brannbil
JH Askeland: Sandefjord’s første brannbil. Min farfar sitter ved rattet.


 

Ukjent år. Bygningen til høyre er den gamle brannstasjonen i Rådhusgaten i Sandefjord. Bygningen midt på bildet hvor Politikammeret hadde sine kontorer i 2.etg med arrestlokaler i 1.etg.
Egen fotosamling.


 

http://hvalfangstmuseet.no/galleri/Bildene/Sandefjordsbilder/Sagaasgården.jpg

Sagaasgården.
Fra linken: http://hvalfangstmuseet.no/galleri/thumb.aspx?page=1&subpage=SandefjordsbilderSandefjord Politimesterembede ble opprettet 1. juli 1936, og tillagt herredene Sandar og Andebu. Staten overtar politiforvaltningen fra byfogd Einar Johan Vigen (født 20.04.1880, død 23.10.1968 i Sandefjord).

Plantegning "Plan av 1.etg. av politistationen, brandstationen, elektricitetsverket m.m. Kirkegaten Nr. 6". Ukjent dato. Stemplet S.F.j.nr 139/1937 på baksiden. Øverst til venstre; "Sandefjord kommunes tomt. Dronningensgate nr. 11. 1937: Broderforeningen." Nederst til venstre; "Dronningensgate nr. 9 (Vestfoldgaarden)."
På en annen plantegning merket Sandefjords Stadskonduktørkontor - Opmaalt 17/10 1921 E. E." i nederste høyre hjørne er tegningen merket nederst til venstre med "Dronningensgate nr. 9 (Vestfoldgaarden) Odd Fellow".
Plantegning for 1.etg. for Kirkegaten 6 med brannstasjon og politikammer 17.10.1921.
Plantegning for Sandefjord Politikammer i 1.etg. i Rådhusgaten mars 1937.
Plantegning for Sandefjord Politikammer i 2.etg. i Rådhusgaten mars 1938. Tegninger over 2. etg. fra 22.03.1927.

Artikkel i avisen "Vestfold" 04.oktober.1938 side 2; "Sandefjord politikammers lokaliteter er under all kritikk".
Det ble i årene 1937-1940 arbeidet med planer om stor utbygning av nåværende lokaler i Rådhusgaten.
19.11.1938. ga Justisdept. v/ Trygve Lie, parafert av Platou, tillatelse til at Politiet "inntil videre leier to rum av herr politimesterens bolig til kontor for herr politimesteren og en kontordame" til kr 100 pr mnd.

Fra Politiets kontorer i Rådhusgaten, 2.etg.. Bryns Foto 1941. Politiets samling.

 

Fra Politiets kontorer i Rådhusgaten, 2.etg.. Fra venstre; Oustorp, Østby og Holm. Bryns Foto 1941. Politiets samling.

 

Fra Politiets kontorer i Rådhusgaten, 2.etg.. Politifullmektig Bjørgum. Bryns Foto 1941. Politiets samling.

 

Fra Politiets kontorer i Rådhusgaten, 2.etg. Ukjent år. Foto: Brusell. Merket 5/25 på baksiden. Politiets samling.

 

Fra Politiets kontorer i Rådhusgaten, 2.etg. Fra venstre; Aagesen og Sørlie. Fra Bryns Foto 1941. Politiets samling.

14.01.1941 ble det sendt oppsigelse på leie av lokaler i Rådhusgaten til Rådmannen i Sandefjord. Fraflytting tidligst i februar, senest i april 1941. Forbeholdt seg retten til å ta med seg brisker og cellegitre fra den nåværende drukkenskapsarrest.

Bilde på side 61 i boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, Sandefjord Kommune 1997, ISBN 82-993797-2-5.
Bildetekst: Thor Dahl flyttet forretningsdriften fra Chr. Hvidts plass ned til havna i 1911 etter å ha bygd ny forretningsgård der. Gården ble senere modernisert og tilbygd først på trettitallet. Senere ble to lagerskur langs Thor Dahlsgate revet, og gården ytterligere utvidet i 1938 slik bildet viser. Dette nye sterkt funkisinspirerte tilbygget ble under krigen leid ut til politiet.

 

Bildet står på innsiden av forsiden på bladet "Thor-Glimt" (Bedriftsavis for A/S Thor Dahl) Jubileumsnummer - 1. oktober 1962. Bildetekst: Thor Dahls gate 1-3 Sandefjord hvor firmaet har sine kontorer og skipshandelen sine forretningslokaler.

 

Bildet står på side 34 i bladet "Thor-Glimt" (Bedriftsavis for A/S Thor Dahl) nr 20 - Juni 1967.
Bildetekst: Onsdag 1. mars 1967 opplevde vi en sjelden sterk springflo ved bryggene i Sandefjord. Den kulminerte om morgenen, da sto vannet opp til Tollbodgaten og det ble lagt bro over til politikammeret.I februar 1941 arbeides det med planer om bygging av "drukkenskapsarrest" i lokalene som leies av AS Thor Dahl. Skulle være ferdig 15.02.1941. 17.03.41 ble den tatt i bruk. Privettilbygget blir dog ikke ferdig så tidlig. Leiesum for arrestlokaler er satt til kr 500 pr år.
Leiekontrakt for resten av Politikammeret i nordfløyen av Thor Dahls gate 5 starter 15.02.1941 selv om ikke alle kontorene var helt ferdige. Leiesum for politikammeret var satt til kr 10.000 pr år.
22.02.1941 ble det påpekt fra politiet til AS Thor Dahl at "det på "høvlen" ikke finnes noen privetkum el.a. for tømning av arrestens klosettspann".
Kommentar: Arresten ligger i en gammel murbygning som tidligere har gitt plass for høvlen på et sagbruk.
 

Juleparole 24.12.1964. Politiets samling.

 

Sandefjords Blad 03.05.1965. Politiets samling.

 

Sandefjords Blad 08.05.1965. Politiets samling.

 

Original til bildet ovenfor. Merket på baksiden: Enerett Reidar Brusell Sandefjord. Politiets samling.

 

Bilde i Sandefjords Blad 10.05.1965
Bildetekst: Videre fra lørdagens høytidsstund på politikammeret, hvor politimester H. Haraldsen minnes politibetjent Øivind Ask. Politiets samling.

Artikkel i Sandefjords Blad 28.05.1966; "Blomster til overbetjenten". Oscar B. Nilsen. Politiets samling.

Artikkel i Sandefjords Blad 23.12.1966. Politiets samling.


Artikkel i Sandefjords Blad 23.12.1966; "Otto Sørlie ble ny politioverbetjent". Politiets samling.

Artikkel i Sandefjords Blad 30.12.1966; "I justisens tjeneste i 51 år". Oscar B. Nilsen slutter i politiet. Politiets samling.

Artikkel i Sandefjords Blad 29.03.1967; "Sandefjordspolitiet tar avskjed med S. Aartun". Politiets samling.

Artikkel i Vestfold Fremtid 29.03.1967; "Sig. Aartun forlater byen etter over 11 års tjeneste". Politiets samling.

Sandefjords Blad 27.11.1968: Ny politibil i Sandefjord. Politiets samling.
Sandefjord politikammer kunne i går ta i bruk en ny utrykningsvogn. Bilen, en Ford Transit ble overlevert politimester Hans Haraldsen på Sandefjords Auto. Politiet har fått en meget robust vogn, og den er meget praktisk innredet. Det er plass til åtte personer bak i bilen, og dermed burde kapasiteten være fullt tilstrekkelig. I den ene benken er montert båre for eventuelt syketransport. Bilen er utstyrt med en meget kraftig sirene, der er montert blått varsellys på taket og radiotelefonanlegg er montert og prøvet. Her overleverer disponent John A. Johannessen bilen og dens papirer til politimesteren.


****************
I mars 1969 forelå det konkrete planer for politiet om å flytte inn i lokaler i Rutebilstasjonens annet byggetrinn som skal bygges av byggmester Håkon Skjelbred. Saken utredes av Statens Bygge- og Eiendomsdirektorats forvaltningsavdeling.
 

Sandefjords Blad 03.01.1968. Politiets samling.

***************

Artikkel i Sandefjords Blad juli 1969:
Slutter etter 37 års i byens polititjeneste - Otto Sørlie sa takk for seg i går.
Politiets samling.

****************

Reportasje i Sandefjords Blad 18.04.1970: En politisamling som fremmer korpsånden. Om korpssamlingen som Sandefjord politikammer har på Vindfjellhytta. Ragnar Bakkeland på bildet var lensmann i Andebu. Politiets samling.

 

Reportasje i Sandefjords Blad 30.04.1970; Hyppigere teknisk bilkontroll. På bildet politibetjent Anders Løvdal. Politiets samling.

 

Reportasje i Sandefjords Blad 16.07.1971; Fire fratatt førerkortet og 74 anmeldt i radarkontroll. Politiets samling.

 

Reportasje i Sandefjords Blad 05.05.1976. Politiets samling.

 

1978

Fra linken http://www.sb.no/bildegalleri/husker-du/bilder-1978-1.6012854?=&bilde=4
Politihuset er ikke ennå bygget i det gamle Søebergkvartalet.
Bildetekst:

Aagaards plass til Hjertnespromenaden.
FOTO: Olaf Akselsen
Høsten 1978. Her er det mange bygg som er blitt revet. Gamle flybilder er gode å ha når man skal se på utviklingen i Sandefjord sentrum de siste 30 år. Rundt Aagaards Plass (nederst til venstre) er det mange Vestfold-hus som er borte. Likeså ser vi Søeberg Kvartalet (til høyre i nedre del av bildet, mot parken) hvor alle hus er borte. Langs Dronningens gate ser vi Gleditsch-bygget midt i bildet, som er nesten ferdig.

 

 

1981

Fra linken http://www.sb.no/bildegalleri/husker-du/1981-1.6012857?=&bilde=4
FOTO: Olaf Akselsen
2.april 1981. Å klatre i tre er noe man gjør som gutt, men erfaring er god å ha når man skal opp i krana for å få tatt noen oversiktsbilder. Søebergtomta sett fra kranfører Vidar Stentun utsyn måtte vi ha i avisen, og med 16 mm vidvinkel ble dette bildet tatt. Prinsensgate slynger seg vestover, man ser ellers Søbergs gate og Pukkestadveien, som stikker inn under Sandefjordsveien

 

Bildet er brukt som kort. Politihuset i Sandefjord sett fra sydøst. Hjertnespromenaden i forgrunnen.
Tekst på baksiden "Takker hjertelig for den tilsendte julegave. Med hilsen Ole Fr. Bakken, Julen 1984". Politiets samling.***************
En del materiale om politiets historie skal være samlet av Reidar Brusell, født mai 1918, død februar 1984 i Sandefjord. Hans enke Karin Johanne Brusell, født i nov. 1925, bor Sportsveien 39, H 0303, 3224 Sandefjord.
Brusell var ansatt i politiet i Sandefjord etter krigen. deretter var i A/S Thor Dahl.

***************

Knoph? Hvem var det? Var også ansatt i politiet i Sandefjord etter krigen.

***************

Se side 123-125 i boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, Sandefjord Kommune 1997, ISBN 82-993797-2-5;
Om politiet i Sandefjord under okkupasjonen.

***************

Kilder:
Dyrhaug, Tore; "Tønsberg politikammers historie 1866-1996". Tønsberg 1996. 171 sider. ISBN: 82-994025-0-6
Jor, Finn; "Politiet i Norge". Norsk Politiforbunds 75-års jubileumsskrift. 1980?
Ulstein, Ragnar; "Etterretningstjenesten i Norge 1940-45". 3 bind. 2008, se linken http://www.bokkilden.no/SamboWeb/sok.do?enkeltsok=Ragnar+Ulstein http://www.tanum.no/product.aspx?isbn=8245808512En samling av originale dokumenter fra krigsårene, se denne linken. Politiets samling.

 

En annen medhjelper som var helt sentral for eksportgruppen for båtflyktninger til Sverige i Sandefjord, blir/ble skildret slik av et NS-medlem i Sandefjord i et brev til fylkesføreren: ”Hans stilling går ut på så langt det lar seg gjøre å tjene to herrer - jøssingene og nazistene, og da helst de første. Det er politimester Samuelsen i Sandefjord det her henvises til. Samuelsen var ikke medlem av NS, men på grunn av hans stilling måtte han også utføre ordre fra tyskerne. Da den tidligere omtalte angiversaken sto på, fortalte Samuelsen alle saksopplysninger han satt med til Sivorg og ga dem råd i forhold til hva de burde gjøre videre. Han trenerte også saken i det uendelige i politiet.

Landssviksak fra Sandefjord politikammer, Anr. 4/45 

Sandefjords Blad 08.05.1965. Politiets samling.

 

8. mai 1945. På hjørnet utenfor inngangen til politikammeret. Politiets samling.

 


 


På hjørnet utenfor politikammeret. Politiets samling.
Milorg-karer samlet utenfor Sandefjord Politikammer etter frigjøringen i 1945.
Bildet står også på side 472 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.


 

 

Mai 1945. Noe av politistyrken i sivil. Politiets samling.
Fra venstre: Reidar Leifson, Ragnar Johansen, Gunnar Hegdahl, Ola Lystad, Robert Johansen "Bob" ("Skaugutt").

 

SB 19.05.1945 generasjoner lensmenn i Tjølling

Sandefjords Blad 19.05.1945

 

 

SB 08.06.1945 Reserevekonstabler

Sandefjords Blad 08.06.1945

 

SB 12.06.1945 Rikspolitiet

Sandefjords Blad 12.06.1945

 

 

 

 

1945-46. Politistyrken. Politiets samling.
2. rekke stående fra venstre: Ragnar Johansen, Reidar Ringdal, Reidar Leifson, Jacob Bøe, Åsmund Bråten, Ola Lystad
1. rekke sittende fra venstre: Oddvar Karlsen, Gunnar Hegdahl, John Syvertsen, Anders Løvdal, Rolf Gade

 

Original til bildet ovenfor. Politiets samling.


Korpsbilder:

Sandefjord Politikorps 1920. Foto. Bryn. Politiets samling.

 

Sandefjords Blad 26.09.1970

Sandefjords Blad 28.09.1970

 

 

Sandefjord Politikorps 1930. Versjon med uniformslue. Foto: Bryn (?). Politiets samling.

 

Sandefjord Politikorps 1930. Versjon uten uniformslue. Foto: Bryn (?). Politiets samling.

 

Sandefjord Politikorps 1940. Fotograf Dimitri Koloboff. Politiets samling.

 

Politiets fotballag på gamle stadion.
Påskrift bak på bildet: Første rekke til høyre: Politikonst. Jacobsen. Bildet er tatt sommeren 1940, sier Aagesen.
Stempel på baksiden: Foto: A. Schou Trogstad

 

Sandefjord Politikorps 1943 (med Pris- og rasjoneringspoliti, Transportutvalg og Det sivile luftverns personale). Politiets samling.

 

Sandefjord Politikammer 1950. Foto: Koloboff. Politiets samling.

 

BMO_000068-1
Sandefjords Blad 19.10.2000

 

Sandefjord Politikammer 1960. Merket på baksiden 42/101. Foto: Koloboff. Politiets samling.

 

Sandefjord Politikammer 1970. Foto: Koloboff. Politiets samling.

 

Sandefjord Politikammer 1980. Foto: Anne Thorsen. Politiets samling.

 

Sandefjord Politikammer 1990. Politiets samling.

 

Sandefjord Politidistrikt 2000.

 

Fotograf:

Vestfold Politidistrikt - Sandefjord Politistasjon 2005. Foto: Kavli Borge. Politiets samling.

 

Vestfold Politidistrikt - FOE, PST, AE 2005. Foto: Kavli Borge. Politiets samling.


 

Vestfold Politidistrikt - Sandefjord Politistasjon 2009. Foto: Erik Skjøldt. Politiets samling.

 

Administrativ enhet 2009

Politiet i Vestfold, Adminstrativ enhet 2009

 

 

 

Pensjonisttreff 30.05.2002 på Sandefjord Politistasjon. Politiets samling.