Oversikt krigsgraver i Vestfold

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Sande kirkegård: Sovjetiske statsborgere

http://vf.disnorge.no/kirker-og-kirkegarder-i-vestfold

Bergsøen på Nøtterøy
https://www.vfk.no/Aktuelt/Arkiv-2014/Krigsgraver-pa-Notteroy/
https://www.nrk.no/vestfold/pa-jakt-etter-anonyme-krigsgraver-1.11659161
http://www.tb.no/kultur/historie/notteroy/hvem-er-begravet-i-skogen/s/2-2.516-1.8375746

Tønsberg gamle kirkegård
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/T%C3%B8nsberg_gamle_kirkeg%C3%A5rd

Bolærne ved Tønsberg
http://www.kulturarv-vestfold.no/Artikkel/Forside/D%C3%B8de-russiske-krigsfanger-i-skj%C3%A6rg%C3%A5rden/10006507.php
http://www.vl.no/2.627/de-glemtes-gravplass-1.268222
Tyske soldaters graver på Horten kirkegård, 1940-1945. Foto: Stian Ludvigsen, referanse nr: 463
Flere bilder fra samme sted på linken http://festningsverk.no/index.php/vestfold-meny-1