Oversikt krigsgraver i Norge

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Henrettelsesstedet på Trandum.


I 1952 ble det foretatt gravflytting av krigsgraver til Tjøtta.

 

https://www.nrk.no/norge/flere-tusen-soldater-i-massegraver-1.6002583

Vedlikehold av krigsgraver i Norge, Kulturdept., høringsnotat august 2014
https://www.regjeringen.no/contentassets/f58f78a6700646dea65a4a7618789bf0/vedlikehold_av_krigsgraver-hoeringsnotat.pdf

http://norske-kirkebygg.origo.no/-/bulletin/show/722807_krigsminnesmerker?ref=checkpoint

Commonwealth War Graves Commission website
http://www.cwgc.org/

Liste over norske krigsgraver i utlandet
http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Norske_krigsgraver_i_utlandet

 

Krigsgraver i Sandefjord

Krigsgraver i Vestfold


Ekeberg krigskirkegård, Oslo
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Ekeberg_krigskirkeg%C3%A5rd

Alfaset gravlund, Oslo
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Alfaset_gravlund

Alle krigsgraver ble samlet etter krigen:

Omkring 450 tyskere som omkom da «Rigel» gikk ned ligger på Tjøtta internasjonale krigskirkegård.

De 2839 jugoslavene som døde i tysk fangenskap i Norge er fordelt på fire krigskirkegårder. Den største ligger i Botn ved Rognan, ved Blodveien, og har 2569 graver.

Det finnes 127 franske krigsgraver fordelt på ulike steder i landet.

Det finnes 37 nederlandske krigsgraver på den nederlandske krigskirkegården i Oslo.

Det finnes 165 polske krigsgraver fordelt på ulike steder i landet.

Omkring 15 500 sovjetiske krigsfanger døde i leire i Norge, de fleste i Nord-Norge. Den 8. juli 1953 ble Tjøtta internasjonale krigskirkegård innviet, med opp mot 8000 sovjetiske graver. Det finnes også seks andre sovjetiske krigskirkegårder. På Jørstadmoen ligger 954 falne, på Vestre Gravlund 349 og i Vinjeøra 165.

Det er omkring 1100 britiske falne som er gravlagt i Norge. Dette er falne fra begge verdenskriger; enkelte ofre fra første verdenskrig ble skyllet i land på Norskekysten (for eksempel er 22 briter fra Jyllandslaget i 1916 gravlagt ved Tønsberg gamle kirkegård). Britene er som hovedregel gravlagt i nærheten av stedet hvor de falt, og det finnes dermed ikke noen egen britisk krigskirkegård. Ved Vestre gravlund i Oslo ligger rundt 100 britiske soldater. På Nordre gravlundLillehammer er 35 britiske soldater gravlagt.