Oversikt krigsgraver i Norge

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 


I 1952 ble det foretatt gravflytting av krigsgraver til Tjøtta.

 

https://www.nrk.no/norge/flere-tusen-soldater-i-massegraver-1.6002583

Vedlikehold av krigsgraver i Norge, Kulturdept., høringsnotat august 2014
https://www.regjeringen.no/contentassets/f58f78a6700646dea65a4a7618789bf0/vedlikehold_av_krigsgraver-hoeringsnotat.pdf

http://norske-kirkebygg.origo.no/-/bulletin/show/722807_krigsminnesmerker?ref=checkpoint

Commonwealth War Graves Commission website
http://www.cwgc.org/

Liste over norske krigsgraver i utlandet
http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Norske_krigsgraver_i_utlandet

 

Krigsgraver i Sandefjord

Krigsgraver i Vestfold


Ekeberg krigskirkegård, Oslo
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Ekeberg_krigskirkeg%C3%A5rd

Alfaset gravlund, Oslo
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Alfaset_gravlund