Orelund kapell og gravlund

Nybo gamle kapell
Tidl. Sandar Gravkapell

 

 

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Orelund kapell
Sverstadveien 13, 3216 Sandefjord
Antall sitteplasser: 240
Annet: Livssynsnøytral utforming av kapellet.
Ligger på Orelund gravlund.

 

Orelund gravkapell
I disse dager betjener gravlunden hele kommunen og ikke bare ett sogn. Kapellet ble innviet i 2000 og inneholder livssynsnøytralt (eller livssynsfleksibelt) seremonirom.
Vedlikeholdsbehovet er driftsoppfølging og bl.a. sanering av noe fukt og sikring av kjøling.
Vedlegg 2 – Vedlikeholdsbehov for kirkebygg i tjenesteytingsavtale mellom Kirkelig fellesråd -Sandefjord kommune og disponering av tilleggsbevilgning 2018, oldtidskirkene.

 

Nybo kapell
Sverstadveien 11, 3216 Sandefjord
Annet: Ikke lenger i bruk, erstattet av Orelund kapell. 
Nybo kapell og gravlund har i årtier vært åsted for begravelser i Sandar sogn, i og med at kirkegården rundt Sandar kirke for lengst er full. Et dokument hos Sandefjord kommune kan tolkes slik at gravlunden ble tatt i bruk i 1972.http://www100.sandefjord.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256F08003DCC59C12579C900370B78/$FILE/12004269.PDF
Vedlikeholdsbehovet er kritisk. Bygget står ubenyttet og bør saneres. Kostnader ikke vurdert.

 

Oversiktskart gravfelt

Gravstedskart

 

 

IMG_1564 0BD17C3A-2D7A-434B-A041-55311FCCF6CF
Nybo gamle kapell
Foto>: BMO

 

IMG_1562
Foto: BMO

 

Nybo

Foto fra 1956.

 

Orelund i forgrunnen før det ble kirkegård her. Sett mot Prestehagen. Ca 1920?
Bilde fra FB Tore Ringdal.