Ole Bråvolls dagbok fra Andebu under krigen

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=3414
Du må være medlem for å kunne se bildene.

 

Ole Bråvolls dagbok fra Andebu under krigen
I "Vestfoldminne" fra 1996 står det om lærer Ole Bråvoll`s dagbøker fra krigen. "I tillegg til de folkloriske og språklige opptegnelsene har han etterlatt seg dagbøker som i detalj, dag for dag skildrer hvordan han som halvt vanfør opplevde hverdagen under krigen i indre Vestfold. Hvert fly over området er nevnt. I dette ligger interesante publisieringsoppgaver for rette person i fremtiden"
Er det noen som har hørt om ham, eller hans dagbøker?
v/ Yngvar Halvorsen 07 Mar 2010

Følgende fines på Wikipedia:

https://no.wikipedia.org/wiki/Ole_Br%C3%A5voll
Ole Kristian Olsen Bråvoll (født 2. februar 1872 i Andebu, død 21. januar 1951) var lærer og folkeminnesamler.
Han virket i Andebu og flere andre steder på Østlandet. Han hadde en stor interesse for lokal kultur og samlet på alt som kunne være av interesse om livet før i tiden, om livet i bygda før i tiden, om seder og skikker, om gamle ord og vendinger i Andebu-målet. Bråvoll er begravet ved Ottestad kirke i Stange.