Odd Gjestrum Jonassen

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

 Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Fra boken "Våre falne 1939-1945", annen bok, side 604. Utgitt av Den Norske Stat, Oslo 1950.

BMO egen boksamling

 

 

 

Odd Gjestrum Jonassen.
Død 11.06.1944, begravet på Ekeberg i Sandefjord 1948. Rad 3, Grav 010.
Flyløytnant. Omkom under flytokt utenfor Shetland 10. juni 1944 (på støtten står det 11.06.)
333 Skvadrons falne Scotland - Norge 1942 – 1945.
http://www.crashsiteorkney.com/orkney-underwater-sites
Se også minnesmerket på Akershus festning.
Foto: BMO 23.08.16