Nygård
 

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Nygård

Midt i bildet. Foto fra 1956.

 

Sandefjords Blad 29.04.1980

 

 

I veikrysset Nygårdsveien og Karisletta lå det en bunker. Denne ble sprengt i nyere tid.

Foto: BMO mars 2012