Motstandsgrupper i Vestfold; Milorg, Hjemmefronten, XU, Sivorg, Grebe, etc.

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Majorstua, Hvarnes

Knarvika. Gogsjø

Holandhytta

"Nimbus", Turumvannet Hedrum

Dammen, Kodal

Banghytta, "Sigrid", Åsen, Vestre Skjee

Mållagshytta, Mefjorden

Speiderhytta på Kastet

Hemmelig militært lager på Grindholmen, Østerøya

Ask-gruppen Sandefjord
Øyvind Ask
Andreas Olai Bertnes
Johan Midttun

Torbjørn Våle

Gunnar Onshuus

Karl Ludvig Sørensen

Odd Gjestrum Jonassen

Grebe

"Betongblanding"

Flyktingetransport til Sverige

Henrettelser/likvidasjoner

Flyslipp
Svartangen

Hjemmestyrkene i Andebu

Radiosamband

 

Litteratur:

Litteraturliste motstandskampen i Sandefjord under krigen



Johannessen, Heidi Bjørvik; "Sivil motstand i Sandefjord under okkupasjonen 1940-45, med hovedvekt på flyktningetransporten til Sverige".
Masteroppgave i historie. Høsten 2007. Institutt for arkeologi, konservering og historie. Universitetet i Oslo.
Sandefjord Bibliotek q 940.534827 J
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/23662/MASTEROPPGAVE.pdf?sequence=1
Masteroppgave.pdf
Flyktningtransporten Sandefjord-Sverige, masteroppgave av Heidi Bjørvik Johannessen


Mostandsfolk i Sandefjord, intervjuliste

Se Ask-gruppen

Se denne siden for Majorstua i Hedrum.


Fullstendig beskrivelse av D-15 Vestfold og A-154 Sandefjord med omland.
Christophersen, Egil; "Vestfold i krig". Utgitt av Bokkomitéen Vestfold i krig. Tønsberg 1989. ISBN 82-991995-0-6, side 246-272.

Side 169-176 i boken  Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, Sandefjord Kommune 1997, ISBN 82-993797-2-5;
Den første motstandsgruppen.


Fra side 530 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.

Berg, Rolf, Lindhjem, Peder; "Norge og den 2. verdenskrig - Militær motstand i Rogaland og Vestfold". Bokens andre halvdel side 145-342 "Milorg D 15 (Vestfold)".
Universitetsforlaget 1972. ISBN 82 00 07026 3
Sandefjord Bibliotek m 940.53481 B.

Om Hjemmefronten i Andebu: http://andebu.info/tema/bygdebok/historisk_innledning.htm#Krig%20og%20tysk%20invasjon%20Hjemmestyrkene%20(Milorg)%20i%20Andebu

Artikkel i Sandefjords Blad 29.08.2011 side 2 om "Ukjente lokale krigshelter"; SB 29.08.2011 Spionrapport.pdf

Aktuelle linker:
Norges Hjemmefrontmuseum

http://www.webavisen.no/siste-nytt-om/milorg.htm