Moe kirke
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn
Moe Menighet

 

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder


Det er ikke tillatt kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright 

 

 

Moe menighet DELK er en luthersk frikirke som holder til i Moe kirke i Moveien.

https://moemenighet.no/