"Lager Friesland" i Sandefjord

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=6752
Du må være medlem for å kunne se bildene på linken.

 

Folkeskolen i Sandefjord ble umiddelbart beslaglagt av tyskerne, slik at elevene der måtte søke til. Sande skole. I 1944 ble bygningen gitt tilbake til folkeskolen etter en brann, men da rykket tyskerne i stedet inn i Sande skole. Senere på året dro de fra Sande skole, og beslagla i stedet den høyere skolen i Jernbanealleen.

*****************

Waffen SS hadde oppført brakker ved Jernbanealleen, mens Org. Todt hadde oppført brakker i Bugården.

******************

Brakker ble bygd, og det ble større ansamlinger av brakker øverst i Jernbanealleen og ved stadion i Bugården.
I brakkeleiren i Jernbanealleen fikk blant annet "Speer-skolen" plass. Den utdannet sjøfolk til tysk tjeneste. Men først og fremst ble brakkene brukt til forlegninger; brakkebyen i Bugården hadde plass til flere tusen mann. Enda ble soldater forlagt rundt omkring på gårdene i distriktet, og en rekke private hjem ble beslaglagt.
Men offiserer og soldater skulle også more seg, så godt det lot seg gjøre i fremmed og fiendtlig land. Det ble kalt "Deutsches Haus" og "Soldatenheim" i Kaffistova i Rådhusgaten.

*****************
Fra side 114-115 i boken  Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, Sandefjord Kommune 1997, ISBN 82-993797-2-5;
Størst inntrykk på byens befolkning gjorde nok russerleiren som var den største i fylket. To hundre russiske krigsfanger kom i november 1941 og ble innkvartert i brakkene i Jernbanealleen. Omkring årsskiftet 1942/43 ble leiren avviklet. "De var utsultede og gikk i fillete uniformer" minnes en hvalfangerkone fra Mosserød der en del av fangene ble tvunget til å arbeide.
"Barna i området la matpakker til russerne i vedlagere. Det var spennende å lyre de tyske vaktene. Ellers laget russerne en del håndverksting som de byttet med mat, hovedsaklig. Av det de laget husket jeg lekefugler, smykkeskrin og ringer av kobbermynter."
Matpakker ble også kastet til russerne over piggtråden i jernbanealleen. Ortskommandanten rykket ut med strenge advarsler. Men var nå alle våre okkupanter så nøye med denslags? Lurte ungene på Mosserød virkelig de tyske vaktene? "Jeg har tenkt på i ettertid at de kanskje snudde ryggen til med vilje."

Det tyske nærværet ble massivt, men forlegninger for tusenvis av soldater. Antallet kunne naturligvis variere med tyske troppebevegelser. En kort stund huset byen en styrke på om lag 2400 SS-soldater som var fra juli 1940 var på plass i leiren ved Jernbanealleen. De ble snart spredt over hele fylket til de etter et års tid ble sendt til østfronten. De ble avløst av ordinære infanteristyrker.

*****************

"Så kom krigen fra 1940 til 45. Straks tyskerne hadde besatt Sandefjord, tok de Sandefjord folkeskole til kaserne. "Folkeskolen" ble da flyttet til Sande skole som var i bruk fra morgen til kveld.
Da en del av Sandefjord folkeskole brant tidlig på våren 1944, ble Sande skole beslaglagt til kaserne. Virksomheten ved Sande skole ble da flyttet ned til det som var igjen av Sandefjord folkeskole. Skoletannklinikken som var blitt opprettet i 1935, ble plassert i rettssalen i Sandar Herredshus.
Da tyskerne i november 1944 krevde å få Den høyere Allmenskolens bygg i Jernbanealleen, fikk denne tillatelse til å flyttet til Sande skole. Ordningen varte frem til skoleferien 1945."

*****************

Ved Jernbanealleen ble det oppført brakker for Waffen SS, senere kom brakkene i Bugården der Todt fikk sine kontorer.

Midt i Sandefjord sentrum helt øverst i Jernbanealléen på vestsiden av gaten lå det flere tyskerbrakker; "Lager Friesland". Disse er nå erstattet av moderne leilighetskompleks og en bussterminal.
Brakkene i  Jernbanealleen ble oppført for Waffen SS, og senere kom brakkene i Bugården der Todt fikk sine kontorer.
Tvers over gaten Jernbanealleen lå Hotel Atlantic som var lokalt hovedkvarter for tyskerne under hele krigen, samt "Middelskolen" som ble rekvirert høsten 1944.

Hauptmann Hussing satt en stund som lagerkommandant på Lager Friesland i Sandefjord. Han tjenestegjorde også en stund ved Ortskommandantur Sandefjord.
Se bilde av Hussing på side 226 i boken
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8
 

Transportflotte Speer; den maritime delen av Org. Todt hadde en gruppe i Sandefjord under "Einsatz Wiking". Det ble opprettet en skole for denne organisasjonen på Hotel Atlantic med kaptein Hoffmann som leder av denne "Speer-schule" (Speerskolen). Etter hvert ble elever og kontorer lagt til brakkeleiren i Jernbanealleen
Hafenkapitän etablerte seg i den gamle Tollboden nede på brygga.

Omtale av Transportflotte Speer; se side 184-185 i boken
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8

Transportflotte Speer ble opprinnelig opprettet av Albert Speer for å ta seg av materialtransport til de nye monumentalbyggene i Berlin; siden ble den utvidet for anleggstransport i og utenfor Tyskland og underlagt Organisation Todt, etter at Speer i 1942 hadde tatt over ledelsen av OT. I Norge opprettet OT, Einsatzgruppe Wiking, i juni 1942 en egen transportavdeling (Transportabteilung und Schifffahrtsleitstelle der Einsatzgruppe Wiking). Det offisielle navnet gikk snart over til å bli Transportflotte Speer, Einsatz Norwegen. Organisasjonen ble inndelt i fem avdelinger med underavdelinger. Den opprettet egen kystskipperskole (Speerschule, Seefahrtsschule Sandefjord). Den delte Norge i tre «Bezirke» og opprettet Schiffahrtsstellen og Schiffahrtsnebenstellen i alle norske havnebyer av noen betydning.
Ved kjøp og chartring kom Transportflotte Speer i Norge til å disponere en betydelig flåte, særlig av små og middelsstore kysttransportskip - tyske, norske, finske og også nederlandske, belgiske og franske fartøyer (sitat fra Riksarkivet)
Det var en rekke norske båter og sjøfolk innen Transportflotte Speer.

Postadresse/feltpost
brukt under krigen: 13432 Transportflotte Speer

 

SS-Totenkopfstandarten kom til Norge i begynnelsen av mai 1940. I juli 1940 var de på plass. 6. SS Totenkopfstandarte i Sandefjord under Oberführer Voss med 47 offiserer, 502 underoffiserer og 1858 soldater. En kort stund var det 2400 SS-soldater i byen. Disse ble forlagt i en ny leir ved Jernbanealleen i Sandefjord og senere spredt over hele fylket.

Den første leiren for russiske krigsfanger i Vestfold ble anlagt i Jernbanealleen i Sandefjord i november 1941. Da kom det 200 fanger. Disse drev med lossearbeid på bryggene og en del jordbruksarbeid. Leiren ble avviklet omkring årsskiftet 1942-43. Minnestøtte (hvor?) til to krigsfanger som ble skutt av sine voktere da de forsøkte å ta imot matpakker som ble kastet over piggtrådgjerde av folket her i byen.

I 1945 ble russiske krigsfanger fra denne leiren begravet på Ekeberg Gravlund i Sandefjord.

Flyfoto fra 1956.

 Foto: Rune Sørlies samling
Bilde på side 51 i boken:
Christophersen, Egil; "Vestfold i krig". Utgitt av Bokkomitéen Vestfold i krig. Tønsberg 1989. ISBN 82-991995-0-6.
Brakkene i Jernbanealléen hvor de første russerne i Vestfold antagelig ble innkvartert. Siden ble brakkene tilholdssted for Transportflotte Speer som begynte skole i lokalene med henblikk på å utdanne norske sjøoffiserer til arbeid på tyske båter.

Litteratur:
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Tønsberg 1984.
 

Utsnitt av postkort "Sandefjord", enerett K. Harstad Kunstforlag, Oslo. I forgrunnen Tic-hagen, til høyre Handelsgymnaset. Midt på bildet bak ses Indremisjonen. Til høyre midt på bildet ses tyskerbrakkene. Ukjent år.

 

Brakkene, sett i fra Mokollen.


 

Utsnitt av postkort "Sandefjord", enerett K. Harstad Kunstforlag, Oslo. Til høyre for kirkegården ses brakkeleiren.. Ukjent år.

 

Utsnitt av postkort "Sandefjord", enerett K. Harstad Kunstforlag, Oslo. Som bildet ovenfor, men fra en annen vinkel. Ukjent år.Partiet Nasjonal Samling (NS) hadde sine første fylkeskontorer "Vest-Viken Fylkesorganisasjon" i Jernbanealleen 15 i Sandefjord. NS ble såkalt monopolparti etter 25.09.1940. Den første fylkesfører var Iver Lench Elieson. Fra februar 1941 overtok Axel Aass som fylkesfører.
NS hadde flere sideorganisasjoner som:
Hirden
Germanske SS-Norge (SS-Storm Vestfold)
Kvinnehirden
NSUF (partiets ungdomsfylking)
NSOF (partiets faggruppeorganisasjon)
NSH (partiets hjelpeorganisasjon)
Nasjonal Arbeidstjeneste (A-T), først ledet av NSUF, obligatorisk fra våren 1941, Hadde eget flagg; svart med rød løve og spade.
 


Bilde på side 488 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.
 

 

Bilde foran i boken: Bilag til Hans Bogens jubileumsbok "Femhundre år - og femti". Sandefjord Handelstands Forening 1901-1951. Sandefjord 1951.
Bildeutsnittet viser brakkeleiren i 1951 midt på bildet.

 

Bilde foran i boken: Bilag til Hans Bogens jubileumsbok "Femhundre år - og femti". Sandefjord Handelstands Forening 1901-1951. Sandefjord 1951.
Bildeutsnittet viser brakkeleiren i 1951 midt på bildet.

 

Ukjent år, trolig tidlig på 1950-tallet (17. mai?). Jernbanealleen sett sydfra i krysset med Landstadsgate. Sandefjord Guttemusikkorps i forgrunnen. Bildet er utlånt av Leif Keim Johnsen.
Tyskerbrakkene i bakgrunnen ligger på vestsiden av Jernbanealleen..

Av en kilde blir det opplyst av brakkene ble herjet av brann rundt 1960, og de av denne grunn straks etter ble revet.
 

Reportasje i Sandefjords Blad 12.05.70: Parkeringskapasiteten i Sandefjord må økes.

 

Reportasje i Sandefjords Blad 28.07.1971: Flere politifolk skal hindre kaos i sentrum.

 

http://www.nb.no/gallerinor/hent_bilde.php?id=119821&size=1

Jernbanestasjonen til høyre, og brakkeleiren rett frem.
Bildetekst: 1940
Fra linken: http://www.nb.no/cgi-bin/galnor/gn_sok.sh?id=119821&skjema=2&fm=4

 

Tyske kriegsmarine gaster ved Sandefjord soldatheim 1940-1945. Foto: festningsverk.no
Fra linken http://www.festningsverk.no/Sandefjord.htm