Krigsseilerne

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©


Aktuell litteratur:
Schjølberg, Oddvar; "Krigsseilernes evige krig".
Liv Forlag/Forlagshuset Vestfold, 2014. ISBN 978-82-931184-82-9

Schjølberg, Oddvar; "En krigsseilers loggbok".
Liv Forlag, 2014. ISBN 978-82-931184-75-1

 

http://www.sb.no/anders-jahres-humanitare-stiftelse/andre-verdenskrig/krigsseilerne/jeg-ble-veldig-glad-og-overrasket-da-jeg-fikk-telefonen/s/5-73-246484

 

Artikkel i Sandefjords Blad 21.10.2015 http://www.sb.no/aksel-remoe/nyheter/krigsseilerne/vil-bevare-krigsseilernes-historier/s/5-73-115370

 

Hedret: Aksel Remøe og 14 andre veteraner ble nylig invitert med til Skottland av generalmajor Brun. Der mottok han medaljer. Nå håper han registeret over krigsseilerne kommer på plass. Foto: Olaf Akselsen