Klaveneslåven
Bugården Nordre (Botne) gården

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

SB 18.07.1945 brann

Sandefjords Blad 18.07.1945

 

Bjørn Hoelseth:
Et vagt barndomsminne er fra 17. juli 1945 da Klaveneslåven brant ned. Den lå temmelig nøyaktig der dagens låve står nå, ved rundkjøringen mot Stadiontunet og SVGS. Det var visstnok en knottfyrt bil som ble kjørt inn på låven som antente med gnister. Sommeren 1945 var det fortsatt bensinmangel. Låven inneholdt høy og mye annet brennbart materiale, og den brant helt ned. Det gjorde også uthus og sidebygninger. Hovedbygningen - våningshuset - og en annen bygning fikk store skader. Det spesielle med slukkearbeidet var at tidligere tyske soldater, nå fanger i sine egne brakker bak Stadion, ble satt inn. De ble voktet av norske soldater. Det var varmt den dagen, så flere av dem gikk i kortbukser. Bak på ett av bildene ser vi Bugården Nordre gård (Botne). Vi barna i området lekte etter krigen blant båsene i den nedbrente låven. Ikke spesielt populært hjemme, for det var mye sot og skitt der.

I politirapporten etter brannen står det «Bugården Nordre (Botne) gården». Vi som bodde i strøket sa alltid Botne (etter Anna og Inger antagelig).

 

Bilde fra Bjørn Hoelseth.


IMG_0028

Hjemmefrontsoldater med våpen vokter over tyske soldater satt til bekjempelse av brann på låven til Einar Klavenes, Bugården.
Bildet er tatt 17.07.1945,
Foto: BMO egen samling.

 

IMG_0027

Hjemmefrontsoldater med våpen vokter over tyske soldater satt til bekjempelse av brann på låven til Einar Klavenes, Bugården.
Bildet er tatt 17.07.1945,
Foto: BMO egen samling.IMG_0007

Hjemmefrontsoldater med våpen vokter over tyske soldater satt til bekjempelse av brann på låven til Einar Klavenes, Bugården. Tyskerbrakken brukt av TODT ligger øverst til venstre i bildet bak stadion. Bildet er tatt 17.07.1945,
Foto: BMO egen samling.

 

 

 

 

SB 23.08.1945 frontkjemper

Sandefjords Blad 23.08.1945