Kjellberg

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Det lå tidligere en landhandel tvers over for jernbaneovergangen til Kjellberg. Huset Skiringssalveien 130 var nybygget og står ennå. Under krigen ble forretningslokalene tatt i bruk av tyskerne til skredderverksted, mens det bodde familier ved siden og over.

Det lå tyske soldatene innkvartert på forskjellige steder i Kjellbergområdet:
Virik gård hos Olafsen
Nordby gård hos Hole
Skiringssal folkehøyskole. Her var det også felleskjøkken for alle som var innkvartert i området. Derfra ble maten levert med vogn bak to hester.

 

Flyfoto fra 1956.

 

 

 

Jernbaneovergangen på Kjellberg. Landhandelen ligger til høyre i bildet. Bildet er tatt 18.09.1962. Foto: Fra Politiets historiske arkiv.