Krigsminner i Andebu

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder


 
Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

AT-leir Andebu

Foto fra 1979.

 

http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=5117
Du må være medlem for å se bildene.

 

Veien fra Kodal til Andebu sentrum går nordover i bildet. Jordene danner her en trekant. På toppen av trekanten lå leiren.


Kjærås
Ca 25 km nord for Sandefjord ligger Andebu sentrum hvor jeg har arbeidet i mange år.
Kjærås ca et par kilometer syd for Andebu sentrum i retning mot Kodal lå det en tysk arbeidsleir; såkalt A.T.
Man kan fremdeles om våren tydelig se på jordets østside en tribune innhugget i selve skråningen hvor det trolig var appellplass.
En stor brakke ble flyttet til et hytteområde på vestsiden av Askjemvannet rett i nærheten og ble benyttet som hytte. Denne er nå sommeren 2006 blitt revet og erstattet av en ny hytte.
 

Brakkerester ved Askjemvannet. Foto: Bjørn Marum Olsen, juli 2006.

Brakkerester ved Askjemvannet. Foto: Bjørn Marum Olsen, juli 2006.


Den andre tyske leiren var en ren krigsfangeleir på Lakskjønn ved Dalsroa; se egen omtale på denne linken.
 


Se kartskisse over stedsnavn i Andebu.

 

Fra boken:
Berg, Ragnar, Grytnes, Nils; "Andebu Kommunes historie 1837-1991"
Andebu Kommune1994
Side 115-116:
Arbeidsleiren på Kjærås
Under okkupasjonen ble det innført ordning med pliktig arbeidstjeneste for menn og oppretting av flere såkalte AT-leirer. der som ble innkalt til denne tjenesten var de som normalt skulle vært inne til militærtjeneste og en leir ble opprettet på Kjærås våren 1943. Her ble det oppført flere brakker og det hele var organisert etter militært mønster med leirsjef og befal.
Sommeren 1943 var det visstnok et belegg på ca. 150 mann fordelt på tre tropper. Hver tropp var igjen inndelt i 3 lag med lagfører og nestlagfører. Leirlege var dr. Scott, Sem.
En har snakket med en av de som var innkalt og deltok i denne tjeneste, nemlig Oddvar Myhre, Kodal. Vi lar Myhre selv fortelle fra denne tjenesten.
"Det vi fikk utlevert var arbeidsuniform og trebunnstøvler. I stedet for gevær fikk hver av oss en spade og den skulle være blankpusset. VI hadde en god del sluttet orden og vanlig eksersis. Etter tur hadde vi kjøkkentjeneste og leirtjeneste. Melkeforsyningen til leiren måtte vi hente hos Kolbj. Hotvedt, Åsgård. Så vidt jeg husker var leirsjefen en ved navn Åserud (visstnok motstandsmann?)".
Aktiviteter og underholdning i leiren?
"Ja, vi hadde flere ganger tilstelninger i leiren og også forskjellig underholdning, bl.a. St.Hans aften. Ellers var det som navnet sier forskjellig arbeid vi skulle utføre. det var grøfting og nydyrking, ved siden av skogsarbeide, særlig vedhugging. Vi var en tid oppe ved Åletjønn og en tid ved Ødegården i Hvarnes."
Noen politisk påvirkning?
"Nei, jeg tror ikke jeg kan si det. Jeg tror nok de fleste av befalet var N.S., men i den daglige tjenesten kunne en ikke merke særlig til dette".
Arbeidstjenesten var likevel et omstridt tema og ble også bekjempet fra patriotisk hold.
(Intervjuer Ragnar Berg).

Kvinnelig arbeidstjeneste
Allerede i april 1941 ble behandlet et tilbud om "kvinnelig arbeidstjeneste". Det var "varaordfører" Anton Hotvedt som i flg. protokollen hadde forberedt saken og underbehandlet med ungdomslaget og landbrukslaget. Solhaug lokale var anbefalt "som et passende sted". Selv om tilbudet, i flg. protokollen, "ble mottatt med takk" ble visstnok prosjektet av en eller annen grunn trukket tilbake.
Foto: Bjørn Marum Olsen, juli 2006
Sett fra syd. Riksvei 305 går langs åskanten (Kjærås) til venstre. Gården til Kolkinn ligger utenfor bildets høyrekant. Leiren lå midt på bildet inn mot åskanten til høyre.

Grunneier på stedet var Hans Kjærås.


Omtale av leiren; se side 165 i boken
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8

Den tyske arbeidstjenesten AT skulle gjøres obligatorisk fra våren 1941. Vestfold lå organisert under "2. arbeidsdistrikt".

2. Vestfold sveit, Andebu
Kjærås i Andebu ble stedet for en ny AT-leir. Mannskapene som ble kalt inn til tjeneste den 1. juni kom stort sett fra den nordre delen av Vestfold. Arbeidet besto hovedsakelig av sankingen av Kjæråselva. Men på grunn av det store arbeidet dette krevde kom arbeidet ikke i gang i 1943. Oppgavene ble da vesentlig bestående av rydding av kulturbeiter og grøfting. Det ble også anlagt et nytt vannbasseng, samt nye veier. I Ramnes ble det også forlagt en tropp, og denne skulle ta fatt der hvor arbeidet ble avsluttet i fjor. Et lag ble satt inn i ved- og tømmerhogst ved Dalsroa. I Hvarnes i Lardal ble det forlagt et arbeidslag for vedhogst i 1943.
 

Eksempel på hvordan en typisk AT-leir kunne se ut. Fra "Norsk Tidend" 26. april 1944 side 7.
Hentet fra AT's årsbok for 1943:
Arbeidstjenesten er inndelt i 5 arbeidsdistrikter.
2. arbeidsdistrikt: Opland, Buskerud, Vestfold og Telemark; 20 arbeidsleire