Kirker, kapell og kirkegårder

 

 

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

 

Sandar kirke og kirkegård

 

Sandefjord kirke og kirkegård

 

Ekeberg krematorium og kapell

Ekeberg kirkegård, tidl. Sandefjord nye kirkegård

 

Orelund nye kapell og kirkegård, Nybo gravkapell, tidl. Sandar Gravkapell

 

Solvang kapell, Solvang sykehus kapell

 

Olavskapellet

 

Vesterøy kirke

 

Bugården kirke

 

Store Bergan kirkesenter

 

Knattholmen kapell

 

Kodal kirke og kirkegård

 

 

 

Andre menigheter og trossamfunn i Sandefjord

 

Katolske kirke

Metodistkirken

Salem, pinsebevegelsen

Vintreet

Moe kirke

Adventistkirken

Baptistkirken

Jehovas Vitner

Smiths Venner

Yezidiene (islam)

Alkawther Islamsenter (islam)

Sandefjord Islamske Senter (islam)