Kamfjordvarden; også kalt Varden
Tysk radiostasjon, også omtalt som peilestasjon

Ligger på et område som nå bare kalles Varden.


Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 


Sandefjords Blad 24.04.1940

 

 

Kamfjordvarden

Flyfoto fra 1956.

 

 

 

Kamfjordvarden midt på bildet. Varden U-skole nederst på bildet midt på.

 

Fjelltoppen Varden sett fra nord. Midt bildet rester av bunkeranlegget hvor radiostasjonen lå.


Høyde 105 som er Varden.


Må ikke forveksles med festningen på Vardås på Nøtterøy (hvor det var 38 cm kanoner).

Adkomsten til stedet er lett via en sti med rekkverk på fjellets sydside. Stien starter ved bussholdeplassen i Even Haughems vei ved krysset hvor veien går opp til Kamfjordlia.
Stedet er gjort "brukervennlig" ved å fylle igjen forsvarsanleggets løpegraver med sprengstein. På den lange muren er inngravert en dato 24-9-1943 når muren ble støpt. Det er ingen bunkere å se på stedet. Det virker som alt er sprengt vekk og fjernet.
Jeg har i dag 11.04.08 tatt en god del bilder som jeg skal legge ut noen av etter hvert.

 

Sideveggen på radioanlegget.

Det er fra høyde 105 Varden der det lå en stor radiostasjon og en flyvaktposisjon; FluWa/fly-lyttepost.

På Vardåsen, også kalt Kamfjordvarden, rett ved siden av Kamfjordåsen i Sandefjord hadde tyskerne et stort radioanlegg med master for kommunikasjon med Tyskland. Ved bunnen av fjellet var det skytebaner som nå er borte. Der det også var en stall med hester som ble brukt til å frakte ting med kløv opp den bratte bakken.

Om skytebanene, les på 51 i boken; Davidsen, Roger og Sandar Historielag; "Et sted i Sandefjord", 2008, ISBN: 978-82-994567-5-3
Sandefjord Skytterbane
Sandefjord og Omegn Skytterbane lå sør for Varden. Den ble anlagt i 1879 uten å få stabil eksistens de første årene. Ble gjenopprettet i 1895. Skytterlagene skulle framfor alt utdanne dyktige fedrelandsforsvarere. Skytterbanen ble brukt av tyskerne under krigen, og var i bruk til godt etter krigen.


Se beskrivelse "Bautaen på Kamfjordvarden" i "Kulturminner" gruppe 1.2 høsten 1982 utgitt av Sandar Historielag, Sandefjord v/ forfatter Roar L. Tollnes;
"Den gamle bauta som ble satt opp 25.06.1889 fikk stå i fred under krigen, men er veltet ned og brukket i to deler som et resultat av ungdommelig vandalisme.
Kamfjordvarden er nå kommunalt friområde, forært av den tidligere eieren; kontorsjef Jens Ytterbø".
 

Les også på side 60-61 i boken; Davidsen, Roger og Sandar Historielag; "Et sted i Sandefjord", 2008, ISBN: 978-82-994567-5-3
Under siste krig anla tyskerne en radiostasjon på toppen, sprengt ned i fjellet. Det ble bygd et utsiktsplatå og anlagt flere kanonstillinger. Ved foten av fjellet bygde tyskerne en brakke for innkvartering av mannskapene.


Sitat fra boken "Sandar" bind III av Vilhelm Møller 1985 side 269;
"Under siste verdenskrig la tyskerne beslag på Kamfjordvarden. Ved foten av fjellet ble det satt opp en mannskapsbrakke. På toppen ble det anlagt en radiostasjon, sprengt ned i fjellet, kamuflert med torv på taket. Et utsiktsplatå ble bygd, og kanonstillinger flere steder. Toppen og veien opp ble sikret med store mengder piggtråd. Men bautaen fikk stå i fred.
Etter krigen greide pøbel å vippe steinen ned, og den brakk i to deler. Slik ble den liggende i flere år. Inntil kommunen igjen har fått anbragt den på sin gamle plass."


Huvikåsen og på Varden opprettet man i 1943 peilestasjoner drevet av Luftwaffe. Et bolighus i Østerliveien var spesialinnredet med antennetråder i et sinnrikt mønster innvendig i huset trolig for uforstyrret å kunne drive med radiopeiling. Huset er i dag i bruk som bolighus.

Omtale av Luftwaffe i Sandefjord; se side 186-187 i boken
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8

 

Andre kilder:
Laug, Kr.; "Minneskrift om lensmann Fredrik Enge". Utgitt etter initiativ av avholdslaget Vennskap" 1964, side 12-16.
Lokalavisene "Vestfold" og "Sandefjords Tidende" 25.06.1889.

Kulturminner 1.2 høsten 1982 Bautaen på Kamfjordvarden.PDF
Tollnes, Roar L. Bautaen på Kamfjordvarden http://sfjbib.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1982.html

Tollnes. Roar L.; Kamfjord, 11.1 Høst 1993; http://sfjbib.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/host1993111.PDF

 

 

Sette fra samme vinkel som det gamle bildet ovenfor. Man kan se restene av fundamentet.

Fra boken side 129
Fjeld, Odd T.: "Klar til strid", Kystartilleriet gjennom århundrene, utgitt av Kystartilleriets Offisersforening, Oscarsborg 1999, ISBN 82-995208-0-0 (Vestfold Fylkesbibliotek q359 K)
1939: " -------- De approberte anleggene for videre utbygging omfattet utbygging av to 15 cm batterier med to kanoner hver på Vardåsen, Sandefjord og Vesterøy. Generalinspektøren likte ikke plasseringen på Vardåsen ettersom stedet lå for langt tilbaketrukket til effektiv å kunne utnytte skytset til støtte av mobile sjøstridskrefter og eventuell beskyttelse av kysttrafikken. Generalinspektøren foreslo derfor gjentatte ganger å ta en av kanonene fra det planlagte Vardåsbatteriet og sette opp som tredje kanon på Torås. Den gjenværende kanon foreslo han omdisponert til Vesterøy slik at dette batteriet også fikk tre kanoner".

funkeinsatzskisse1.jpg
Skisse som viser den sentrale radiostasjonen i Sandefjord på Kamfjordvarden (Vardåsen) midt på bildet.
Bildet er hentet fra linken http://www.kystfort.com/forum/topic38-30.html


 

http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=914
Tegning (minekart) over området (du må være medlem for å se bildet).
v/ TommyG 30.12.2010


 

SB 09.06.1945 Advarsel, landminer

 

Sandefjords Blad 09.06.1945

 

 

 


Sandefjords Blad 04.06.1945