Jødene

Jødeforfølgelsen

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

 

Aktuell litteratur:

Keneally, Thomas "Schindlers liste". Oversatt av Einar Schøning.
Hjemmet Bokforlag, 10. opplag 1996. ISBN 82-590-1384-3

Lothe, Jakob; "Kvinnelige tidsvitner", fortellinger fra Holocaust.
Gyldendal 2013. ISBN 978-82-05-45706-5

Sachnowitz, Herman; "Det angår også deg". Fortalt av Arnold Jacoby.
Den Norske Bokklubben 1978. J. W. Cappelens Forlag AS 1976. ISBN 82-525-0544-9

Savosnick, Robert; "Jeg ville ikke dø". Fortalt til Hans Melien.
Aktive Fredsforlag, Risør. J. W. Cappelens Forlag AS, 1. utgave 1986, 2. utgave 2004. ISBN 82-92627-00-6

 

 

Ble internert på Berg fengsel utenfor Tønsberg før transport til Tyskland.