Hotel Atlantic

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder


Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©
Hotel Atlantic

Hotel Atlantic ligger midt i bildet. Flyfoto fra 1956.

 

 

http://www.nb.no/gallerinor/hent_bilde.php?id=150758&size=1

Bildetekst: Hotel Atlantic (sett fra vest)
Fra linken: http://www.nb.no/cgi-bin/galnor/gn_sok.sh?id=150758&skjema=2&fm=4


 

 

 

 

Bilde på side 138 i boken:
Christophersen, Egil; "Vestfold i krig". Utgitt av Bokkomitéen Vestfold i krig. Tønsberg 1989. ISBN 82-991995-0-6

Epost 05.05.17 fra Henrik Kulms, Hotel Atlantic henrik@kulms.no
Bildet er ikke fra Atlantic, tror det var fra Teaterlokalet.

 

Fra side 100 i boken:
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8

 


Brakker ble bygd, og det ble større ansamlinger av brakker øverst i Jernbanealleen og ved stadion i Bugården.
I brakkeleiren i Jernbanealleen fikk blant annet "Speer-skolen" plass. Den utdannet sjøfolk til tysk tjeneste. Men først og fremst ble brakkene brukt til forlegninger; brakkebyen i Bugården hadde plass til flere tusen mann. Enda ble soldater forlagt rundt omkring på gårdene i distriktet, og en rekke private hjem ble beslaglagt.
Men offiserer og soldater skulle også more seg, så godt det lot seg gjøre i fremmed og fiendtlig land. Det ble kalt "Deutsches Haus" og "Soldatenheim" i Kaffistova i Rådhusgaten.

 

Transportflotte Speer; den maritime delen av Org. Todt hadde en gruppe i Sandefjord under "Einsatz Wiking". Det ble opprettet en skole for denne organisasjonen på Hotel Atlantic med kaptein Hoffmann som leder av denne "Speer-schule" (Speerskolen). Etter hvert ble elever og kontorer lagt til brakkeleiren i Jernbanealleen
Hafenkapitän etablerte seg i den gamle Tollboden nede på brygga.

 

Tysk-norsk selskapsaften. 26-3-1941 (?).
Fra et møte i Hotel Atlantic med tyskere og medlemmer av Hirden. I teksten over forsamlingen ståre det "Med Hirden til kamp og seier".
Bilde på side 492 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.

Bilde står også på side 121 i boken; Olstad, Finn: "Sandefjords historie". Bind 2 - En vanlig småby". Sandefjord 1997.
Bildetekst: Tyskere og nazister hadde større samlinger under krigen i festsalen på Hotel Atlantic. Her under slagordet "Med hirden til kamp og seir".

"Vi i Nasjonal Samling vet", sa den lokale kretsføreren til sine tyske verter under kameratskapsaftenen i mars 1941, "at ingen makt på jorden er i stand til å stanse det nasjonalsosialistiske Tysklands veldige seierstog" og "den nyordning av Europa som allerede er påbegynt".
Oberführer Voss kvitterte; "N.S. står oppe i kampen i dag, en kamp om nasjonens samling, ja sogar en kamp om folkets sjel".

 

SB 25.05.1945

Sandefjords Blad 25.05.1945

 

 

1983

Fra linken http://www.sb.no/bildegalleri/husker-du/1983-1.6012860?=&bilde=5
FOTO: Olaf Akselsen
20. september 1983. Hagesenteret ønsket å bygge et kombinert leilighet og butikk-prosjekt. Lite er det i dag igjen av Hagesenteret fra den tid, men vi husker nok best Tic hagen som var et av byens mest populære utesteder for ca 40 år siden. Rockekonserten i 1966 som "hele byen hørte". For mange hvalfangere og artister var Tic hagen stedet fram til slutten av 60-årene om sommeren. Mye er forandret i dag, Hotell Atlantic har fått påbygg mot Jernbanealleen til høyre, og midt på bildet nybygget Storboden. Jernbanealleen 33 med 23 leiligheter og butikker i 1. etasje har tatt plassen i forgrunnen.