Hjertnesskogens og Svarttjerns historie

 

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Egne sider om Hjertnesskogen i krigsårene 1940-1945 http://slektsdata.no/hjertnesskogen.htm

 

Vest for byens havn ligger den vakre Hjertnesskogen som har blitt spart for nedbygging. Området tilhørte tidligere gården Hjertnes som lå der hvor nåværende rådhuset ligger. Under Sandefjord Bads storhetstid 1837-1939 ble området opparbeidet som parkområde med stier og hvilebenker.
De største jettegrytene helt nede ved Leikvollgaten ble renset og inngjerdet, Den største fikk trapper slik at de besøkende kunne gå ned i den. En brosjyre laget i 1912 sier at de to dypeste av jettegrytene når en loddrett dybde på 22 fot.
Svarttjern beliggende samme sted ble demmet opp, og åssiden ned mot fjorden ble beplantet med eksotiske trær.

Her har Virik Nærmiljøutvalg (NMU) nedlagt et betydelig og verdifullt arbeid i samarbeid med Sandefjord Kommune. Nå kan man igjen tydelig se fotballslettene Øvre og Nedre Myra, skibakkene, hoppbakkene, Svarttjern, Jettegrytene, toppen av åsen; "Seilern" ("Utsikten") og en stor flott bålplass (ved Øvre Myra). Jeg anbefaler absolutt en tur for å se hvor fint det har blitt og bli oppdatert på historien i området.
De har i løpet av 2010-11 ryddet området og satt opp flotte informasjonstavler. Ansvarlige for disse er Osvald Rydjord og Finn Setlo.

Øvre Myra ble opparbeidet ca 1920 som fotballslette beliggende nord-syd. Under krigen gikk unggutter fra Hole, Bærløkka, Bjørvik som hadde hest og kjerre sammen med flere andre i gang med å opparbeide en større bane. Litt lenger mot syd lå en annen eldre fotballøkke; Nedre Myra. Guttene dannet "Uredd Virik", og trente fotball så snart muligheten ga seg. Like etter krigen var 7 av dem kjernen i Ballklubbens småguttelag som ble kretsmestere.

Det lå også en hoppbakke på den vestre kollen, hvor det var mulig å hoppe 14-15 meter, og med sletta like nedenfor balløkka. På samme kollen ble det også gjemt våpen i ura under krigen. Leter man på bålplassen vil man kanskje finne initialer hakket inn i berget av noen som holdt til her på denne tiden.

Den høyeste åsen med flott utsikt sydover kalles "Seilern". På denne åsen hadde losen sitt utsiktspunkt for å speide etter seilskuter som hadde heist sitt losflagg og derved ønsket los inn fjorden.

 

Opplysningsskilt

 

Opplysningsskilt

 

 

IMG_5070

Opplysningsskilt

 

IMG_5079

Opplysningsskilt på toppen av Seilern, Hjertnesskogen. Foto: 16.03.20 BMO

 

IMG_5080

Fra utsiktspunktet Seilern, Hjertnesskogen, foto: 16.03.20 BMO

 

IMG_5086

Fra Øvre Myra, Hjertnesskogen. Foto: 16.03.20 BMO

 

IMG_5084

Opplysningsskilt ved Øvre Myra, Hjertnesskogen. Foto: 16.03.20 BMO

 

Opplysningsskilt

 

 

IMG_5072

Inngang til området fra vest, Ranvikveien. Man ser på bildet fotballsletta Nedre Myra. Området til høyre utenfor bilderammen er Christensenjordet - nå bebygget med boliger.
Foto: 16.03.20 BMO

 

Opplysningsskilt

 

 

SB 29.07.1932

SB 29.07.1932-2

SB 22.11.1934

SB 28.04.1955

Sandefjords Blad 29.07.1932

Sandefjords Blad 22.11.1934

Sandefjords Blad 28.04.1955

 

SB 11.05.1955

SB 05.07.1957

SB 25.10.1957

Sandefjords Blad 11.05.1955

Sandefjords Blad  05.07.1957

Sandefjords Blad  25.10.1957

 

 

SB 24.09.1958

SB 25.09.1958

SB 12.11.1958

Sandefjords Blad 24.09.1958

Sandefjords Blad 25.09.1958

Sandefjords Blad 12.11.1958

 

 

SB 12.10.1964

Sandefjords Blad 12.10.1964

 

 

SB 13.04.1978-1

SB 13.04.1978-2

SB 13.04.1978-3

Sandefjords Blad 13.04.1978

 

 

SB 10.09.1983-1

SB 10.09.1983-2

Sandefjords Blad 10.09.1983