Gestapo i Vestfold

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff fra disse sider til annet bruk uten tillatelse. Dette vil være i strid med Åndsverkloven og/eller Fotografiloven. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

 

Gestapos virksomhet i Vestfold og Telemark ble styrt fra distriktskontor SIPO/SD-hovedkvarter i Larvik, Tallak Nielsens gate 1.
Først ledet våren 1942 av Gestaposjef Simsen

Leder, Gestaposjef, krimialsekretær Hermann Jacob Wernisch https://no.wikipedia.org/wiki/Hermann_Jakob_Wernisch
Hauptscharführer SD Anton Schuckert
Herr Nosseck
Herr Vogt
Herr Friedrich
Ansatt hos SD: Fru Esther Sivertsen
Kontordame hos SD: frk. Nyhus

 

Østlands-Posten 06.11.1946

 

Sandefjords Blad 12.10.1946

 

 

Gestapo var det hemmelige politiske politiet i Det tredje riket – "Statspolitiet".

Styrt fra Victoria Terrasse i Oslo.

Etter hvert som motstanden økte ble Gestapos viktigste oppgave i Norge å bekjempe Hjemmefronten i tett samarbeid med sikkerhetspolitiet, se: SIPO.
https://no.wikipedia.org/wiki/Gestapo
Leder i Norge: Siegfried Wolfgang Fehmer..
Tysk politimann. Under andre verdenskrig tjenestegjorde han for Gestapo i Oslo.
https://no.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Wolfgang_Fehmer

 

GESTAPO – Die Geheime Staatspolizei. Det hemmelige tyske statspoliti. Underavdeling av SiPo -Sicherheitspolizei. Under SiPo hørte også Kriminalpolizei og SS Sicherheitsdienst (SD). Hele organisasjonen sorterte under SS-sjefen Heinrich Himler som fra 1936 var Chef der Deutschen Polizei.
Til vakthold i fangeleire som alle ble administrert av Himmler ble det organisert egne Totenkopf-avdelinger.


I de okkuperte områdene holdt Gestapo til i de samme lokalene som Sicherheitsdienst og Kripo.
I 1943 var Gestapo delt inn i seks underavdelinger. Disse bestod av:
Avdeling A – sabotasje og livvakttjeneste

Avdeling B - kirker, sekter og jøder (Avdeling for jøde-, frimurer- og kirkesaker)
Ledet av SS-Hauptsturmführer Wilhelm Wagner: https://no.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wagner
Medarbeider ved Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD i Norge fra 13. februar 1941 til krigens slutt. Han var leder for referat IV B i Abteilung IV (Gestapo under ledelse av Hellmuth Reinhard) og hadde ansvar for jøder, frimurere og kirkespørsmål.
Hellmuth Reinhard: Tysk jurist. Han skiftet navn fra Patzschke til det mer germansk-klingende Reinhard i april 1939. Reinhard var sjef for Gestapo i Norge 1942-1945. Som Gestapo-sjef beordret han blant annet likvideringer og han organiserte deportasjonen av de norske jødene. Ved å bytte navn levde han som fri mann før han i 1964 ble avslørt av vesttysk politi og ble dømt til fem års fengsel.
https://no.wikipedia.org/wiki/Hellmuth_Reinhard


Avdeling C – arkiver, presse og partisaker

Avdeling D – okkuperte områder (f.eks. Norge og Frankrike)

Avdeling E – sikkerhetstjenesten

Avdeling F – pass og fremmedpoliti

Da RSHA skulle etablere seg i Norge i april 1940, ble det gitt ordre om at betegnelsen Geheime Staatspolizei (Gestapo) skulle unngås, fordi navnet hadde fått en dårlig klang blant nordmenn på grunn av «fiendtlig propaganda». Sicherheitzpolizei (Sipo) skulle brukes som samlebetegnelse for Gestapo,
Kriminalpolizei (Kripo) og Sicherheitsdienst (SD). Anordningen var kosmetisk, men offisielt ble dermed Gestapo i Norge Sipo Abteilung IV.

 

 

 

Sicherheitspolizei (SIPO, «Sikkerhetspolitiet»), tysk sikkerhetspoliti, var en samlebetegnelse på de to delene av Schutzstaffels

 etterretnings- og sikkerhetstjeneste, Gestapo og Sicherheitsdienst (SD) mellom 1934 og 1939.

Hadde til oppgave å overvåke den norske befolkningen og være på vakt overfor alt som kunne skade tyske militære og økonomiske interesser.

 

Distriktskontor i Larvik med det meste av Vestfold og Telemark som ansvarsområde. Ble fra våren 1943 avlyttet av grupper knyttet til XU og Milorg. Se: Fama.
Under KdSuSDAussendienststelle Larvik ledet av:
Oberstführer, Dienstelleleiter der SP Larvik; Franz Dienzemann
Hauptscharfürer Krim.sekr. SP Oslo-Larvik; Erich Tillich
Oberscharfürer Krim.sekr. Leiter der SP Larvik; Hermann Wernisch https://no.wikipedia.org/wiki/Hermann_Jakob_Wernisch

Dekket Vestfold og deler av Telemark. Politiske saker sorterte under Sipo.
https://no.wikipedia.org/wiki/Sicherheitspolizei

 

 

 

SB 17.09.1946 Wernisch

Sandefjords Blad 17.09.1946