Gamle klassebilder fra Virik skole


Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Informasjonshefte Virik skole skoleåret 1991-92.

 

Virik skole, klasse 1 B 1954-55

Virik skole, klasse 1 B skoleåret 1954/55 (klasse 7 B juni 1961).
Fotograf: Arvid Schou Trogstad
Lærerinne; Leikny Paulsen

Rekke nr 1 fra venstre, forfra: Dag Spilde, Bjørn Marum Olsen, Øyvind Fensgård, Birger Jan Nilsen, Arvid Larsen
Rekke nr 2 fra venstre, forfra: Gunnar Pedersen, Halfdan Asphaug Virik, Oddvar Håkonsen, Jockum Bugge, Børre Grønningsæter
Rekke nr 3 fra venstre, forfra: Øyvind Sandvik, Gerd Grønn, Randi Åsrum, Elisabeth Larsen, Tore Gustu Monsen
Rekke nr 4 fra venstre (vindusrekka) forfra: Bente Hansen, Randi Mikkelsen, Norma Schulstock, Ragne Andersen, Kjersti Galteland, Anne-Lise Pettersen
Foto: Egen fotosamling.

Avisartikkel i Sandefjords Blad 10.09.2011.

 

 

 

Virik skole, klasse 1 A skoleåret 1954/55 (klasse 7 A juni 1961).
Fotograf: Arvid Schou Trogstad
Lærerinne; Leikny Paulsen
Rekke nr 1 fra venstre, forfra:
Rekke nr 2 fra venstre, forfra:
Rekke nr 3 fra venstre, forfra:
Rekke nr 4 fra venstre (vindusrekka) forfra:

 

Klasse 7 B 1961 Virik skole

 

 

 

Virik skole 17 mai

Klasse 2 A og B, 17. mai 1956

17. mai ukjent år

 

 

17. mai, ukjent år. Utenfor Hystadveien 15.

 

 

SB 26.05.1981 avgangsklasse 7B 1961
Sandefjords Blad 26.05.1981.
Klassejubileum 20 år, avgangsklasse 7 B.

 

Klasse 7 A 1961 Virik skoleVirik skole ukjent aar

På baksiden er bildet merket nr.: K 18061. Fotograf Jørgensen, Sandefjord. Ukjent år.
Påført med blyant bak på bildet: 102 personer på bildet, 60 gutter og 39 jenter, derav 3 lærere (øverst på trappen: Ole Opheim, frk. Hulda Marum og frk. Markmanrud. Tatt i 1910/1911?

Bildet sto også på side 84 i boken; Lien, Bjørgulv: "Folkeskolen i Sandar og Sandefjord gjennom tidene". Sandefjord Kommune 1994. Bildetekst: Elever og lærere ved Virik skole, om lag 1910.

 

SB 08.04.1999 Elever på Virik skole
Sandefjords Blad 08.04.1999
Teksten: journalist Søren Emanuel Wåle Emanuelsson (født 1922, død 2001)CCI_000001

Virik skole. Selve bildet mangler.
Klasse 6 A 1984
Avgangsklasse 1985.

 

Virik skole 7 B 1960


Avgangsklasse 1960.

Klasse 7 B 1960 (elever født 1946).
Her er det mange kjente ansikter fra skoletiden. Klassen gikk ut året før min egen.
Bildet står på side 292 i boken Møller, Vilhelm; "Sandar", bind III, utgitt av Sandefjord Kommune 1985.

 

 

Klasse 7 A 1961 Virik skole (elever født 1947).
Avgangsklasse 1961.

 

 

Klasse 7 B 1961 Virik skole (elever født 1947).
Avgangsklasse 1961.

 

Klasse 7 A 1962 Virik skole. Elever født 1948.
Avgangsklasse 1962.

 

 

Ukjent år/klasse. Elever født 1939. Lærer: Knut Gjertsen (begynte på Virik i 1949).

26.04.20 fra Heidi Strømsodd heidi_stromsodd@hotmail.com: Moren min gikk i denne klassen og er på bildet. Hun er født i 1939. Så resten av klassen er nok også født da.
Avgangsklasse i 1956.

 

Klasse 1 A 1951 med elever født i 1944 (klasse 7 A 1958). Lærer: Leiv Spilde
Avgangsklasse 1958.

 

Klasse (7 A i 1958?). Lærer: Leiv Spilde
Avgangsklasse 1958?

 

SB 29.05.1978 Virik skole, avgangsklasse 1958
Avgangsklassen 1958.
Sandefjords Blad 29.05.1978.

 

Avgangsklassen 1952.

Klasse 7 A 1952. Foto fra Kjell Løken
Klassestyrer: Arnvid Spilde
Berit Synnøve Nilsen, Berit Larsen, Liv Haugen, Unni Samuelsen, Turid Haugen
Rolf Vidar Markmanrud, Arne Brauti, Harald Thuve, Torvald Andersen, Hallkjell Jensen, Arne Helmer Davidsen
Odd Berntsen, Øivind Andersen, Rolf Johansen, Tor Granerød, Arne Kullerød, Kjell Løken
Grethe Holtan, Åse Johanne Larsen, lærer Arnvid Spilde, Lill Larsen, Anne Marie Jakobsen

 

Klasse 3 A 19?? på skoletrappen. Foto fra Kjell Løken.
Odd Amundsen, Harald Thuve, Rolf Vidar Markmanrud, Arne Kullerød.
Kjell Løken, Rolf Johansen, Hallkjell Jensen, Øivind Andersen, Arne Brauti.
Arne Helmer Davidsen, Berit Larsen, lærer Asta Haugen, Berit Synnøve Nilsen, Torvald Andersen.
Grethe (Bitten) Holtan, Åse Johanne Larsen, Liv Haugen, Lill Larsen, Anne Marie Jakobsen.
På rekkverket: Einar Westbye i parallellklassen. Unni Samuelsen var ikke til stede.
Lærer: Asta Haugen, fra Haugen på Furustad

Avgangsklasse i 19??

 

Klasse 1 B i 1951 med elever født i 1944 (klasse 7 B i 1958). Lærer: Leikny Paulsen. Elevliste klasse 7 B, passordbeskyttet.
(Avgangsklasse i 1958)

 

 

Avgangsklasse 1958

Klasse 7 B i 1958. Lærer: Leiv Spilde

 

 

Trolig 1. klasse i 1946. Elever født i 1939. Lærer: Sofia Villa Eftang.
(Avgangsklasse i 1953).

 

Avgangsklassen på Virik skole i 1940. Fra Sandefjords Blad, ukjent dato.

 

 

SB 21.12.1984 avgangsklasse 7B 1959
Avgangsklasse i 1959.
Sandefjords Blad 21.12.1984.

 

 

Klasse 1 A 1957. Elever født i 1950. Lærer: Leikny Paulsen. Elevliste for 1957, passordbeskyttet.
(Avgangsklasse i 1964).

 

 

 

Ukjent år. Fototekst "Øyvinds klasse". Foto fra Kjell Løken.

 

 

 

SB 17.06.1980 avgangsklasse 1930

Avgangsklasse i 1930.
Sandefjords Blad 17.06.1980.

 

 

SB 03.06.1980 avgangsklasse 7A 1959
Avgangsklassen i 1959.
Sandefjords Blad 03.06.1980.

 

 

SB 07.05.1982 avgangsklasse 1942

Avgangsklassen i 1942.
Sandefjords Blad 07.05.1982

 

 

SB 12.05.1981 Virik skole, avgangsklasse 1936

Avgangsklassen i 1936.

Sandefjords Blad 12.05.1981

 

 

 

SB 14.05.1980 avgangsklasse 1955
Avgangsklassen i 1955.
Sandefjords Blad 14.05.1980.

 

 

SB 21.12.1984 avgangsklasse 7B 1959

Avgangsklassen i 1959.
Sandefjords Blad 21.12.1984

 

 

SB 29.05.1978 Virik skole, avgangsklasse 1958

Avgangsklassen 1958.

Sandefjords Blad 29.05.1978